En partner som är värdig din skog

Keitele är för dig en virkeshandelspartner som verkar med kunskap och pålitlighet: det man lovar, det håller man. I beslut som berör din skog är ditt ord lag. Vår uppgift är att hjälpa dig sköta din skog i enlighet med dina mål.

Dina egna inköpsförman vid Keitele råder dig i alla frågor relaterade till skogsskötsel och virkeshandel. Vi känner noggrant till skogarna och virkeshandelns tillstånd i våra inköpsområden ger dig ett konkurrenskraftigt erbjudande. Vi använder erfarna drivningsföretagare som är kända för sin noggranna klippning och städade drivningsspår. Därtill är Keitele en solvent aktör vars avtalade betalningar alltid görs i fullo och i tid.

 

Vi är kända för detta:

1. Noggrann klippning: mångsidiga måttstickor och städat drivningsspår.

2. Enkelhet: vi gör jobbet, inte skogsägaren

3. Förtroende: det man lovar, det håller man

4. Värdering: vi behandlar din skogsförmögenhet som om den var vår egen

Genom Keitele slutar ditt träd som byggnadsmaterial för hem runt om i världen

Tack vare Keiteles och Kemijärvis limträfabriker är Keitele Finlands största tillverkare av limträ. Av limträ tillverkas bland annat bjälklag för hus.

Som virkeshandelspartner är Keitele ett kolvänligt val för skogsägarna eftersom kol förblir bunden i byggnaden hela byggnadens livscykel, upp till flera hundra år.

Keitele säljer träprodukter för krävande byggbehov till över 40 länder runt om i världen. Våra viktigaste exportområden är Asien, EU-länderna och Nordafrika.

Det japanska sättet att bygga påverkar Keiteles mätstickor

Keiteles viktigaste exportland är Japan där man i byggindustrin använder korta bjälklag och pelare. På grund av detta använder vi också korta måttstickor och småstockar i vårt virkesinköp.

För skogsägaren betyder detta mer sågtimmer från stämpligsposten än klippning med de normalt använda måttstickorna.

Virke för behoven av tre sågverk

Keitele driver tre toppmoderna sågverk för vilkas behov vi köper timmer året runt. Vi använder cirka 2,4 miljoner kubikmeter barrträdsvirke per år, vilket motsvarar cirka tio procent av hela Finlands årliga produktion av sågat virke.

Keiteleen tuotantolaitos.

Keitele

Användningen av timmerråvaror:
björk och tall cirka 1 000 000 kubikmeter/år

Ilmakuva: Kemijärven tuotantolaitos

Kemijärvi

Användningen av timmerråvaror:
tall cirka 700 000 kubikmeter/år

Ilmakuva: Alajärven tuotantolaitos

Alajärvi

Användningen av timmerråvaror:
tall cirka 700 000 kubikmeter/år

Smidig och säker virkeshandel

Du väljer hur du vill sköta dina ärenden med Keitele. Vår uppgift är att säkerställa att servicen är enkel och säker för dig.

Vårt primära arbetssätt är att personligen lära känna dig och din skog. Vid behov utnyttjar vi också digitala tjänster, såsom elektronisk underskrift. Du kan också sköta dina ärenden hos oss genom fjärrkontakt, till exempel från soffan i ditt eget hem. I extrema situationer, som under pandemin, kan du sköta hela virkeshandeln utan en enda fysisk mänsklig kontakt.

Skogsdata hittar du bekvämt i tjänsten Minskog.fi

När du ger ditt godkännande för att använda dina skogsdata i Skogscentralens tjänst Minskog.fi kan vi betjäna dig snabbare och mer flexibelt genom att bekanta oss med din skogs uppgifter i förväg.

Detta är rekommenderat särskilt om vi bedriver virkeshandel på distans. Samtidigt får vi data från tjänsten som snabbar upp skapandet av den lagstadgade anmälan om användning av skog. Användningen av tjänsten är lätt och säker – du kan till exempel logga in med dina bankkoder. Tjänsten är kostnadsfri för dig.

Förflytta dig till att auktorisera användningen av dina skogsdata här »

Bor du långt från din skog?

Ibland befinner sig skogen och dess äger lågt ifrån varandra. Då pratar vi om distansskogsägande.

Keiteles inköpsförman verkar som dina ögon och öron i din skogs placeringsort. Man kan vända sig till hen för alla ärenden gällande virkeshandel samt din skog och dess skötsel.

Dessutom möjliggör digitala tjänster tät kontakt var och när som helst (t.ex. Teams, Skype och Visma Sign-elektronisk underskrift).

Så här enkelt bedriver du virkeshandel på distans:

  1. Kontakta den inköpsförman som ansvarar för inköp av virke för din skogs placeringsort.
  2. Inköpsförmannen bekantar sig med din skogs data och gör vid behov ett skogsbesök.
  3. Inköpsförmannen kallar dig per e-post och vid behov andra sakägare till en distanskonferens.
  4. Du inspekterar och skriver under köpehandlingarna elektroniskt.
  5. Från och med detta sköter Keitele allt.

Inköpsområde

Vårt inköpsområde täcker Finlands mest skogbevuxna landskap – Mellersta Finland, Norra Savolax, Södra Österbotten samt en stor del av Lappland.

Säkerställ att din skog producerar avkastning också i framtiden

Keitele hjälper dig också med att förnya din skog. Genom oss får du högklassiga, finländska skogsplantor och frön samt pålitliga förnyelsetjänster som innehåller markberedning, plantering av skogsplantor och sådd av frön till ett förmånligt partnerskapspris.

Fråga mer av din egen inköpsförman.

Kontakta oss och begär en offert för din stämplingspost

Kontakta ditt områdes inköpsförman direkt.

Vid behov kan du kontakta vår kundbetjäning:
Skogsägarens teletjänstnummer: 0800 168 286 (kostnadsfri)
E-postadress: paraspuukauppa@keitelegroup.fi

Om du så vill kan du också kontakta oss genom att fylla i formuläret för Offertbegäran.

Klicka på kartan för att öppna en interaktiv version av den.

Skogsägarens kostnadsfria telefonnummer: 0800 168 268