Keitele som arbetsgivare

Keitele är en rejäl och stabil arbetsgivare. Vi värdesätter våra arbetstagare i enlighet med våra värden. Vi har aldrig under vår verksamhetstid sagt upp eller permitterat personal.

Vår personalomsättning är liten. En målinriktad och fortgående utveckling av verksamheten samt företagets tillväxt garanterar efterfrågan på kunnig personal nu och i framtiden. Hos oss utförs arbetet med moderna redskap och i en god anda.

En arbetsplats med många möjligheter

Hos oss kan du förverkliga dina mål beträffande din karriär på ett mångsidigt sätt. Etablera din plats i vårt gäng och avancera i vår organisation enligt eget intresse, eller arbeta en kortare tid hos oss via arbetspraktik, sommarjobb eller till exempel under ett mellanår och skaffa dig värdefull arbetserfarenhet. Dessutom kan du hitta vägen till vårt gäng via rekryteringsutbildning.

Keitele behöver kunnig arbetskraft till många olika arbetsuppgifter:

  • produktion
  • underhåll
  • virkesanskaffning
  • logistik
  • internationell försäljning
  • förvaltning och stödfunktioner

Vi betalar konkurrenskraftiga löner som förhandlas fram med varje arbetstagare innan arbetsavtalet undertecknas. Det finns jobb i Alajärvi, Keitele och Kemijärvi.

Välkommen till oss!

Oberoende av om dina drömmar är stora eller små, livslånga eller kortsiktiga, hjälper ett arbete hos det stabila och framåtskridande Keitele dig att förverkliga dem.

 

Fyll i en öppen ansökan

Om du inte hittar en intressant arbetsplats just nu kan du fylla i en öppen ansökan så att dina uppgifter är tillgängliga när vi i framtiden söker efter personal.

Fyll i en öppen ansökan »

 

Samarbete med läroanstalter och arbetspraktik

Vi är intresserade av samarbete med läroanstalter och universitet. Det kan till exempel gälla arbetspraktik, lärdomsprov eller rekryteringsutbildning.

Läs mera »