Ofta ställda frågor

Vi har sammanställt en lista på frågor som vi stöter på nästan dagligen i vårt arbete. Förhoppningsvis hittar bland dem ett svar på sakerna som du undrar över. Om det ändå går så att ditt problem inte löses, kontakta din egen inköpsförman.

Jag bedriver virkeshandel för första gången. Hur påbörjar jag försäljningen av virke?

Du har just börjat genom att göra beslutet att börja bedriva virkeshandel! Det nästa steget är att kontakta ditt områdes inköpsförman. Hen råder dig i virkeshandelns alla faser.

Hur beskattas virkeshandel?

Virkesförsäljning beskattas som kapitalinkomst. För mer information:
https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/egendom/skog/virkesforsaljning/

Måste man ansöka om tillstånd för att sälja virke?

För vanlig skogsmark behöver man inte ansöka om tillstånd för virkesförsäljning. Anmälan om användning av skog måste ändå lämnas in till Skogscentralen 10 dagar före arbetet påbörjas. Det är möjligt att man behöver ett tillstånd för miljöåtgärd om avverkningen befinner sig i ett område som är planlagt.

På min sommarstugas gård finns några träd som jag skulle vilja sälja. Kan ni komma och fälla dem?

Det är inte lönsamt att förflytta en avverkningsmaskin till platsen för ett fåtal träd. Gårdsmiljöer är i alla fall besvärliga miljöer för skogsmaskiner att fungera. Det lönar sig att lämna fällningsarbetet av gårdsträd till en specialiserad skogsarbetare.

Det utförs avverkning i min skog. Får jag besöka avverkningsmaskinen?

Man får besöka avverkningsmaskinen. Kom dock ihåg att försiktigt närma dig avverkningsmaskinen och att ringa till föraren före du anländer till arbetsområdet. Du hittar telefonnumret på skylten som befinner sig på gränsen till arbetsområdet. Vid besök på arbetsområdet är det viktigt att klä sig i varselkläder.

Jag bor långt från min skog. Hur sköter vi virkeshandeln?

Virkeshandeln kan vid behov i sin helhet skötas på distans. Du kommer igång genom att kontakta områdets inköpsförman för det område där din skog ligger. Hen verkar som dina ögon och öron i din skogs placeringsort. Man kan vända sig till hen för alla ärenden gällande virkeshandel samt din skog och dess skötsel.

Dessutom möjliggör digitala tjänster tät kontakt var och när som helst (t.ex. Teams, Skype och Visma Sign-elektronisk underskrift).

När du ger ditt godkännande för att använda dina skogsdata i Skogscentralens tjänst Minskog.fi kan vi betjäna dig snabbare och mer flexibelt genom att bekanta oss med din skogs uppgifter i förväg.

Vad är skillnaden på hög- och låggallring?

För mer information om gallringar och avverkningsmetoder: avverkningsmetoder.

I min skog finns en särskilt viktig livsmiljö i enlighet med Skogslagen 10§. Hur tar jag det här i beaktan?

10§-objekt måste beaktas vid planeringen av avverkning eller annan skogsbehandling och vid behov avgränsas från de kommande åtgärderna. Meddela inköpsförmannen när ni planerar virkeshandel om du vet eller misstänker att din skog innehåller ett 10§-objekt.

Varifrån köper ni virke?

Vi köper virke från Insjöfinlands och Lapplands områden. Ditt områdes inköpsförman hittar du här: inköpsförmän.

Skogsägarens kostnadsfria telefonnummer: 0800 168 268