Ett familjeföretag står till din tjänst

Keitele Grooup är ett familjeföretag som grundades 1981 och som har vuxit till en av de största aktörerna i Finland inom mekanisk träförädling och Finlands största tillverkare av träprodukter. Vårt virkesanskaffningsområde ligger i närheten av våra produktionsanläggningar i Keitele i Östra Finland, Alajärvi i Södra Österbotten och Kemijärvi i Lappland.

Till vår kärnverksamhet hör ansvarsfull virkesanskaffning från finländska skogsägare samt träsågning och vidareförädling. Keitele Group består av tre självständiga bolag: moderbolaget Keitele Forest Oy som även svarar för virkesanskaffningen, sågföretaget Keitele Timber Oy och Keitele Wood Products Oy som tillverkar träprodukter.

Vi baserar vår verksamhet på värden

Keitele är ett familjeföretag som drivs av industrirådet Ilkka Kylävainio och hans två söner Matti och Mikko. Som arbetsgivare tar Keitele hand om och håller fast vid sina sakkunniga. En karriärstig hos Keitele är lång och belönande.

Under resans gång har Keitele skaffat en mängd pålitliga och långvariga partner som har förstått och förbundit sig till Keiteles verksamhetsmodell. Denna grupp av hundratals kunniga arbetstagare och företagare bildar en gemenskap som bryr sig om varandra och arbetar mot samma mål.

Keitele i siffror (år 2020)

Omsättning: 292 Meur
Investeringar: 24,8 Meur
Soliditetsgrad 42,3 %
Exportens andel av produktionen: 94 %
Levererade sågvaror: 860 000 m3 (cirka 70 % tall, 30 % gran)
Förädlade träprodukter: 325 000 m3
Avverkning: över 2 miljoner m3 (ca 38 000 långtradarlass)
Anställda: 550 personer
Export: till 40 olika länder över hela världen

Vision

Vi vill vara den mest innovativa tillverkaren av sågat virke och trävaror. Vi strävar efter att utveckla vårt produktsortiment och kvaliteten på våra produkter tillsammans med våra kunder för att allt bättre svara mot marknadens och den omgivande världens behov.

Mission

Våra kunder väljer oss på nytt gång på gång. Som familjeföretag är vi stolta över våra långsiktiga kundrelationer och strävar efter att stödja våra kunders affärsverksamhet genom bättre lösningar. De trävaror vi tillverkar är ekologiska, högkvalitativa och bidrar till ändringen mot ett koldioxidneutralt samhälle.

Keiteles värden

Kundorientering

Kundorienteringen börjar i skogen. Vi köper virke med respekt för skogsägaren och dennes skog. Vi lyssnar noggrant till våra virkeshandelspartners önskemål och ser till att avverkningsavtrycket är gott samt att all verksamhet är i enlighet med avtalet.

I tillverkningen av sågat virke och trävaror har Keiteles verksamhetsidé ända från grundandet av företaget varit att tillverka en så stor del av produkterna som möjligt direkt enligt kundmått. Vi gör först affärer med kunden och först därefter inleder vi produktionskedjan som har sin början i den finska skogen och slutar långt borta hos kunden ute i världen, till exempel i Japan.

Innovativitet

Storskaliga investeringar i alla våra tre produktionsanläggningar baserar sig på viljan att genomföra en kundorienterad produktion så effektivt och råvarubesparande som möjligt.

Vi tar kontinuerligt i bruk nya innovationer som svarar mot dagens och den närmaste framtidens miljökrav, förbättrar arbetsförhållandena och ökar produktiviteten.

Omsorg om miljön och människor

En hållbar utveckling är viktig för Keitele. Vi tar hand om våra arbetstagare, virkeshandelspartner, entreprenörer och kunder.

Keitele har aldrig permitterat eller sagt upp arbetstagare under hela sin verksamhetstid.

Keitele har förbundit sig till klimattalkot och deltar i skapandet av ett koldioxidneutralt samhälle. Vi tror att ett hållbart utnyttjande av skogarna för mänsklighetens behov är lösningen.

Läs mer om ansvarsfullhet inom Keitele Group.