Keiteles historia

I början fanns det ett sågverk, sedan ett till och till slut även ett tredje. Under resans gång har det funnits utmaningar, framgång
samt även spänning som omfattande investeringar fört med sig. Främst är familjeföretagarna
dock tacksamma gentemot alla er som fortgående gör allt detta möjligt.

Detta utgör en bra grund för fortsättningen – tack för att du är med!