Virkeshandel så som du vill

Hos Keitele betjänas du av din egen bekanta inköpsförman med vilken skötseln av dina ärenden flyter problemfritt och i enlighet med målen du har satt. Ett konkurrenskraftigt erbjudande och klippning som utnyttjar sågtimret med precision garanterar dig den bästa virkeshandelsförtjänsten.

Bedriv lyckad virkeshandel med Keitele!

Klippning med precision och mångsidiga mätstickor

Som en förädlare av sågtimmer maximerar vi andelen sågtimmer i din skog.

En expert på virkeshandel står till din tjänst

Du får som partner en yrkesutbildad inköpsförman som känner din skog och erfarna entreprenörer som tillsammans garanterar lyckad virkeshandel.

En säker betalare

Keitele är ett solvent familjeföretag som alltid betalar den överenskomna summan i tid, för din virkeshandelsförtjänst.

Sakerna gällande virkeshandel i ordning med en kontakt

Som Keiteles partner får du alla dina saker som gäller virkeshandel i ordning på en gång. Vi är särskilt intresserade av stämplingsposter för förnyelseavverkning och gallring som domineras av tall- och granstock. I anslutning med virkeshandeln kan vi också avtala om förnyelsetjänster med vilka din skog växer snabbt.

Jobb och utkomst till landskapen

Genom att bedriva virkeshandel med Keitele skapar du välbefinnande och utkomst för närområden. Vi sysselsätter över 500 experter i våra produktionsanläggningar. Därtill är vår indirekta påverkan på sysselsättning cirka 1 500 årsverken i drivning, transport, skogsskötsel och andra stödtjänster.

Klimatsmart virkeshandel

När du bedriver virkeshandel med Keitele byggs hem av dina träd. I byggnader förblir kolen bunden upp till flera hundra år.

Kontakta oss och begär en offert för din stämplingspost

Kontakta ditt områdes inköpsförman direkt.

Vid behov kan du kontakta vår kundbetjäning:
Skogsägarens teletjänstnummer: 0800 168 286 (kostnadsfri)
E-postadress: paraspuukauppa@keitelegroup.fi

Om du så vill kan du också kontakta oss genom att fylla i formuläret för Offertbegäran.

Skogsägarens kostnadsfria telefonnummer: 0800 168 268