Samarbete med läroanstalter

Vi är intresserade av samarbete med läroanstalter och universitet. Det kan till exempel gälla arbetspraktik, lärdomsprov eller rekryteringsutbildning. Dessutom deltar vi gärna i olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom skogsbruk och träindustri.

Arbetspraktik hos Keitele

Hos Keitele kan du utföra din arbetspraktik i många olika uppgifter, såsom produktion, logistik och internationell försäljning. Du kan ansöka om arbetspraktik genom att fylla i en öppen arbetsansökan.

Gör skogsbranschen mer lockande

Vi samarbetar med Metsäkoulutus ry med mål att utveckla utbildningen inom skogsbranschen och dess attraktionskraft. Dessutom har vi i samarbete med Keitele kommun genomfört den upplevelsebaserade och åskådliga inlärningsmiljön Keiteleen Puupolku (Keitele trästig) som elevgrupper kan använda. Trästigen gör barn och unga bekanta med skogsbranschen samt arbets- och studiemöjligheterna inom den.

Kontakter till läroanstaltssamarbetet:

Försäljning och kundtjänst:

Matti Kylävainio.

Direktör, affärsverksamhetsdirektör – sågindustri

Matti Kylävainio

Tfn. +358 20 7469 200 | fornamn.efternamn@keitelegroup.fi

Industri och produktion:

Jukka Lindsberg.

Produktionsdirektör

Jukka Lindsberg

Tfn. 040 765 3853 | fornamn.efternamn@keitelegroup.fi

Skogsavdelningen/trähandel:

Ilpo Pentinpuro.

Skogschef

Ilpo Pentinpuro

Tfn. 040 595 3006 | fornamn.efternamn@keitelegroup.fi