Topprodukter för den inhemska marknaden och exportmarknaden

I Finlands nordliga och karga förhållanden växer träd långsamt och blir finfibriga och hållbara. De stockar vi använder har klena och friska grenar, vilket gör att både brotthållfastheten och elasticitetsvärdena är i toppklass.

Det sågade virke och de vidareförädlade produkter vi producerar är vackra att se på i inredning. Tack vare hållfasthetsegenskaperna är våra träprodukter trygga att använda även i det mest krävande husbyggandet.

Gran- och tallsågvaror

Vi genomför kundorientering även i tillverkningen av sågvaror. Vi producerar gran- och tallsågvaror i ett omfattande standardsortiment, men även i speciallängder, av specialkvalitet och -fukthalter enligt kundernas önskemål. Våra sågverks maximala produktionskapacitet är cirka en miljon kubikmeter per år.

Hyvlade produkter

Keitele är den största producenten av hyvlade produkter i Finland. Företagets tre hyvlingslinjer färdigställer det sågade virket som sågverken producerar i den form som kunden vill ha det. Vi har koncentrerat oss på tillverkning av byggnadstekniska hyvlade varor och komponenter för byggnadsindustrin. Vid behov genomför vår mångsidiga hyvlingslinje även formhyvlade specialprodukter enligt kundens önskemål.

Fingerskarvade produkter av fastställt mått

Keitele tillverkar T-virke, rakt fingerskarvat sågvirke av fastställt mått för uppförande av byggnadsstommar.

Limträ

Keiteles moderna limträfabriker i Keitele och Kemijärvi producerar träprodukter av toppenkvalitet för krävande byggande i trä. Träråmaterialet som kommer från våra egna sågverk har en hållbarhet, beständighet, formbeständighet, måttnoggrannhet och ett utseende som representerar toppskiktet i världen. Limträets egenskaper som uppfyller även de hårdaste kraven behövs exempelvis för att bygga säkra hem i Japan i områden där det kan förekomma jordskalv. Keitele Forest Oy har beviljats ett limträcertifikat enligt Japans JAS-standard.

Pellettejä kourallinen

Flis och pellets

Som sidoflöden till sågverksamheten uppstår det enorma mängder av bland annat sågspån, bark och kutterspån. Keitele utnyttjar produktionens sidoflöden i den egna energi- och värmeproduktionen samt genom att förädla dem till flis och pellets som säljs.