Ansvarsfull virkeshandel och produktion

Agerande i enlighet med hållbar utveckling har skrivits in i Keiteles värden. Vår verksamhet är certifierad med avseende på miljövänlighet och ursprunget för det träråmaterial som vi använder. Detta skapar en klar konkurrensfördel förutom för oss även för våra kunder runtom i världen, eftersom konsumenternas miljömedvetenhet ökar hela tiden.

Miljöcertifikat ISO 14001

Keitelekoncernen har miljöcertifikatet ISO 14001 som tecken på att miljön beaktas i hela produktionskedjan. Utöver miljövänligheten i virkesavverkning fäster Keiteles miljöhanteringssystem uppmärksamhet vid inbesparing av råmaterial samt minimering av energiförbrukningen och utsläppen.


Ladda miljöcertifikat ISO 14001 (på engelska, PDF)

Spårparhetsintyg för virke (PEFC)

PEFC™-certifikatet som beviljades Keitele Forest Oy gäller hanteringen av ursprungskedjan för det virke som används som råmaterial och säkerställer spårbarhet för virkets ursprung.


Ladda PEFC-certifikatet (på engelska, PDF)
Ladda Management System certificate (på engelska, PDF)

Rating Alfa-kreditklassificering

Keitele Forest Oy har uppnått en hög Rating Alfa-kreditklassificering 2007–2020. Klassificeringen är ett tecken på företagets långsiktiga, utmärkta ekonomiska nyckeltal, positiva bakgrundsuppgifter och ett gott betalningsbeteende. Klassificeringen beviljas av Suomen Asiakastieto Oy.


Ladda certifikatet (PDF)