Fabrikernas adresser och körinstruktioner

På grund av säkerhetsorsaker är det förbjudet att röra sig på industriområdet utan en ledsagare från personalen och lämplig varselutrustning.
När du anländer till industriområdet ska du ringa antingen till besökets värd eller till centralen på 020-746 9200.

Keiteleen tuotantolaitos.

Keitele

Keitele sågverk / Keitele Timber Oy
Ketotie, 72600 Keitele

Keitele hyvleri / Keitele Wood Products Oy
Vesannontie, 72600 Keitele

Keitele limträfabrik / Keitele Wood Products Oy
Teollisuustie, 72600 Keitele

Keitele skogskontor / Keitele Forest Oy
Ketotie, 72600 Keitele

Klicka och se en karta på fabriksområdet och anvisningar för anländandet (på finska, PDF)

Ilmakuva: Kemijärven tuotantolaitos

Kemijärvi

Kemijärvi sågverk / Keitele Timber Oy
Pahkakummuntie 199, 98440 Kemijärvi

Kemijärvi limträfabrik / Keitele Wood Products Oy
Pahkakummuntie 199, 98440 Kemijärvi

Klicka och se en karta på fabriksområdet och anvisningar för anländandet (på finska, PDF)

Ilmakuva: Alajärven tuotantolaitos

Alajärvi

Alajärvi sågverk / Keitele Timber Oy
Pyhälahdentie 151, 62730 Alajärvi

Klicka och se en karta på fabriksområdet och anvisningar för anländandet (på finska, PDF)