Bedriver du virkeshandel för första gången?

Ingen är smed vid födseln. Denna sida är menad för dig som kanske har ärvt skog, investerat i skog eller köpt ett skifte nära din sommarstuga för rekreationsändamål. Skog som skog, den måste skötas. Välkommen till en grupp ansvarsfulla skogsägare!

Bekanta dig med ämnet i lugn och ro. Keiteles inköpsförmän stöder dig i beslut som berör din skog och dess skötsel.

Virkeshandelns faser

1. Beslutet om att börja bedriva virkeshandel 

Är nu det rätta tillfället att gallra eller att plantera ny skog för tillväxt? Keiteles inköpsförman står till ditt förfogande från första början, oberoende av vad dina anledningar är att börja bedriva virkeshandel. Hen råder och vägleder dig att välja den rätta behandlingsmetoden för din skog. Det kan vara att gallringsavverkning eller förnyelseavverkning blir aktuellt.

Det finns två metoder för handel. Den vanligaste är rotförsäljning där skogsägaren överlåter avverkningsrättigheten till timmerköparen. I detta fall tar Keitele hand om alla olika faser för handel och drivning samt myndighetslov och -anmälningar. Rotförsäljning är en problemfri och säker lösning för skogsägaren. Vid leveransförsäljning tar skogsägaren själv hand om avverkningen och gör det pappersarbete som krävs.

Keiteles inköpsförman gör ett kostnadsfritt skogsbesök och ger dig ett mer detaljerat förslag på åtgärder och räknar ett erbjudande för virkeshandel. Vid förberedandet av förslaget beaktar vi alltid dina önskemål.

2. Virkeshandelsavtal

När det har avtalats om alla virkeshandelns detaljer skriver vi under ett virkeshandelsavtal.

Vår tjänsteman utarbetar en anmälan för användning av skog och andra nödvändiga dokument med markägarens auktorisation. I samband med virkeshandelsavtalet avtalas också om möjliga förnyelseåtgärder och den lokala inköpsförmannen hjälper dig också i dessa ärenden.

3. Drivningens planering och förverkligande

Vid planeringen av drivning beaktar vi markägarens önskemål och objekt som är viktiga när det gäller naturens mångfaldighet. Keiteles inköpsförman utarbetar och levererar de nödvändiga instruktionerna till avverkningsmaskinens förare.

Skogsdrivningen utförs på den avtalade tidpunkten. Vi meddelar dig före drivningen påbörjas. Om du så vill kan du besöka arbetsområdet, men kom ändå ihåg att följa instruktionerna på varningsskylten som finns på arbetsområdet.

4. Virkeshandelsförtjänst

Efter avverkningen får man direkt noggrann information om den avverkade trädmängden från avverkningsmaskinens mätningsinformation. Keitele är en solvent virkeshandelspartner och virkeshandelsförtjänsten betalas en månad efter att avverkningen har avslutats.

Skogsägarens kostnadsfria telefonnummer: 0800 168 268

5. Ny skog för tillväxt

En ansvarsfull skogsägare ser till att det börjar växa ny skog i den förnyelseavverkade avdelningen. På så sätt producerar din skog virke och välbefinnande också i framtiden. Keiteles inköpsförmän hjälper dig att välja de lämpligaste förnyelseåtgärderna för din skog.

Känner du redan till skogsterminologin?

Skogsbranschens publikationer vimlar med specialterminologi som kan orsaka gråa hår, särskilt för en ny skogsägare.

Lär dig behärska terminologin, öppna Skogsterminologi.

Kontakta oss och begär en offert för din stämplingspost

Kontakta ditt områdes inköpsförman direkt.

Vid behov kan du kontakta vår kundbetjäning:
Skogsägarens teletjänstnummer: 0800 168 286 (kostnadsfri)
E-postadress: paraspuukauppa@keitelegroup.fi

Om du så vill kan du också kontakta oss genom att fylla i formuläret för Offertbegäran.