Huipputuotteita koti- ja vientimarkkinoille

Suomen pohjoisissa ja karuissa olosuhteissa puu kasvaa hitaasti tiheäsyiseksi ja kestäväksi. Käyttämämme tukki on pieni- ja terveoksaista, minkä ansiosta sekä murtolujuus että elastisuusarvot ovat huippuluokkaa.

Tuottamamme sahatavara ja jatkojalosteet ovat kaunista katseltavaa sisustuksessa. Lujuusominaisuuksiensa ansiosta puutuotteemme ovat turvallisia käyttää vaativimmassakin talonrakennuksessa.

Kuusi- ja mäntysahatavara

Toteutamme asiakaslähtöisyyttä myös sahatavaran valmistuksessa. Tuotamme kuusi- ja mäntysahatavaraa laajan vakiovalikoimamme lisäksi myös asiakkaiden toivomissa erikoispituuksissa, -laaduissa ja -kosteuksissa. Sahojemme tuotannon enimmäiskapasiteetti on noin miljoona kuutiota vuodessa.

Höylätyt tuotteet

Keitele on Suomen suurin höylätyn tavaran tuottaja. Yhtiön kolme höyläyslinjaa viimeistelevät sahojen tuottaman sahatavaran muotoon, jossa asiakas sen haluaa. Olemme keskittyneet rakenteellisen höylätavaran ja rakennusteollisuuden komponenttien valmistamiseen. Tarvittaessa monipuolinen höyläyslinjastomme toteuttaa myös muotohöylätyt erikoistuotteet asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Sormijatketut määrämittatuotteet

Keitele valmistaa lujuusluokiteltua, suoraa ja mittatarkkaa sormijatkettua sahatavaraa rakennusten runkojen rakentamiseen.

Liimapuu

Keiteleen modernit liimapuutehtaat Keiteleellä ja Kemijärvellä tuottavat huippulaadukkaita puutuotteita vaativaan puurakentamiseen. Omilta sahoiltamme peräisin olevan puuraaka-aineen lujuus, kestävyys, muotopysyvyys, mittatarkkuus ja ulkonäkö edustavat maailman kärkeä. Tiukimmatkin vaatimukset täyttävän liimapuun ominaisuuksia tarvitaan esimerkiksi turvallisten kotien rakentamisessa Japanin maanjäristysherkillä alueilla. Keitele Forest Oy:lle on myönnetty Japanin JAS-standardin mukainen liimapuusertifikaatti.

Pellettejä kourallinen

Hake ja pelletti

Sahatoiminnan sivuvirtoina syntyy valtavasti muun muassa sahanpurua, kuorta ja kutterinlastua. Keitele hyödyntää tuotannon sivuvirrat omassa energian- ja lämmöntuotannossaan sekä jalostamalla niitä myytäviksi tuotteiksi hakkeeksi ja pelletiksi.