Puumarkkinabarometri

12.1.2022

Puukauppavuosi 2021 oli kaikkiaan puun tarjonnan ja oston suhteen hyvä. Oston vauhtiviikot olivat touko-kesäkuussa ja puun myynti jatkui vakaalla normaalilla tasolla koko syyskauden ajan. Hyvin käynyt puukauppa nosti pystyvarannon tason, mikä puolestaan mahdollistaa sujuvan korjuun ja kuljetuksen ketjutuksen kuluvana vuonna. Menneestä vuodesta vielä kiitokset metsänomistajille!

Sahatavaran hinnat ovat tulleet reippaasti alas vuoden 2021 huipuista ja parhaillaan eletään vaimeampaa suhdannetta sahatavaran suhteen. Sahatavarakauppaa ei ole tehty vielä vuoden toiselle kvartaalille ja kysyntä/hintatilanne pidemmälle keväälle on hämärän peitossa. Kokonaisnäkymä vuodelle -22 on kuitenkin peruspositiivinen – uskomme sahatavaraa kysyttävän maailmalla. Sahatavaran hinnan normalisoituessa myös tukin hinta on normalisoitunut. Puun hinnat ovat edelleen hyvällä tasolla.

Korjuuolosuhteet ovat olleet erinomaiset ja esimerkiksi Väli-Suomeen talvi tuli kuukautta normaalia aikaisemmin. Korjuut talvikohteissa ovat edenneet etuajassa. Kuluvalle talvelle pystymmekin ostamaan isolla osalla toimialueestamme vielä havutukkivaltaisia uudistushakkuukohteita.

Hyvä kysyntä on luonnollisesti, Keiteleen puunkäyttö huomioiden, havutukkivaltaisilla päätehakkuilla ja havutukkia sisältävillä harvennuksilla tulevan sulan kauden korjuuseen. Näitä haetaan aktiivisesti kaikilla hankinta-alueilla. Keiteleen sahan hankinta-alueella haetaan erityisesti kuusitukkivaltaisia kohteita ja Alajärven ja Kemijärven alueilla mäntytukkivaltaisia kohteita.

Onnistunut, turvallinen ja helppo puukauppa lähtee liikkeelle yhteydenotosta Keitele Forestin paikalliseen hankintaesimieheen.

erinomainen kysyntä parantunut sahatavaran kysyntä heikko kysyntä

Pohjanmaa:

Mäntytukki
Mäntypikkutukki
Kuusitukki
Kuusipikkutukki
Koivutukki
Havukuitupuu
Koivukuitupuu

Keski-Suomi ja Pohjois-Savo:

Mäntytukki
Mäntypikkutukki
Kuusitukki
Kuusipikkutukki
Koivutukki
Havukuitupuu
Koivukuitupuu

Pohjois-Suomi:

Mäntytukki
Mäntypikkutukki
Kuusitukki
Kuusipikkutukki
Havukuitupuu
Koivukuitupuu