Puumarkkinabarometri

22.8.2022

Puukauppa on käynyt hiljaisemman alkuvuoden jälkeen kesäkuukaudet normaalin vilkkaasti – kiitos tästä metsänomistajille. Loppuvuoden ostotarpeet ovat merkittävät, joten ennakoitavissa on normaalin vilkas puukauppasyksy. Tarvetta isoihin ostomääriin loppuvuoden aikana on Suomen mittakaavassa erityisesti kuiduissa. Myös tukin ostotarpeet ovat huomattavat.

Lopputuotemarkkinoilla sellun ja kartongin kysyntä sekä hinta ovat säilyneet vahvoina. Kuitukokoisen puun kysyntää kasvattaa erityisesti Venäjän puun tuonnin loppuminen ja energiapuun tarpeiden voimakas kasvu Suomessa. Kaikille harvennushakkuille ja sieltä tulevalle kuitupuulle onkin todella hyvä kysyntä. Metsänomistajan kannattaa hyödyntää nyt kuidun hyvä kysyntätilanne.

Sahatavaramarkkinassa tilanne on kääntynyt kesän aikana nopeasti haasteelliseen suuntaan. Sahatavaran kysyntä ja hinta ovat laskeneet. Taustalla on maailman talouden epävarmuus, korkotason nousu, koronarajoitusten purkaminen ja rakentamisen vähentyminen. Venäjän sahatavara poistui eurooppalaisilta ja myös Suomen markkinalta vasta heinäkuun puolessa välissä, ja yleinen käsitys on, että loppuvuonna Venäjän sahatavaran poisjäännillä ei ole isoa vaikutusta markkinatasapainoon.

Keiteleen puunhankinta hankkii puuta erityisesti omille sahoille. Tämän lisäksi hankinnassa on myös kuitupuuta, vaihtotukkeja ja parruja vierastoimituspisteisiin. Tällä hetkellä haetaan erityisesti sahatukkia sisältäviä kesäharvennuksia. Tämän lisäksi hyvä kysyntä on myös talvella korjattavissa olevista, havutukkivaltaisista päätehakkuista.  Kun puun hintatasot ovat edelleen oikein hyvällä tasolla, tilanne on hyvä puukaupoille.

Onnistunut, turvallinen ja helppo puukauppa lähtee liikkeelle yhteydenotosta Keitele Forestin paikalliseen hankintaesimieheen.

erinomainen kysyntä parantunut sahatavaran kysyntä heikko kysyntä

Pohjanmaa:

Mäntytukki
Mäntypikkutukki
Kuusitukki
Kuusipikkutukki
Koivutukki
Havukuitupuu
Koivukuitupuu

Keski-Suomi ja Pohjois-Savo:

Mäntytukki
Mäntypikkutukki
Kuusitukki
Kuusipikkutukki
Koivutukki
Havukuitupuu
Koivukuitupuu

Pohjois-Suomi:

Mäntytukki
Mäntypikkutukki
Kuusitukki
Havukuitupuu
Koivukuitupuu