Puumarkkinabarometri

17.3.2021

Puumarkkinatilanne on nyt erityisen otollinen puukaupoille ja erityisesti tukkikaupoille. Positiivisesti kokonaisuuteen vaikuttaa lopputuotteiden hyvä kysyntä ja korkealla tasolla olevat tehtaiden puun käyttö. Keiteleen kaikkien sahojen käyntiasteet ovat normaalilla tasolla ja sahaamme kahdessa vuorossa. Tehdyt mittavat investoinnit ovat lisänneet tukin käyttöä -sahattavaa tukkia halutaan ostaa reippaasti.

Talven korjuuolosuhteet ovat olleet erinomaiset ja vanhoja talvikorjuukauppoja on päästy korjaamaan hyvin.  Viimeisimmät tämän talven korjuut on suunniteltu ja uusia kohteita ei näille kylmille enää mahdu. Hyvin sujunut talvikorjuu antaa tilaa kuitenkin seuraavan talven korjuille. 

Lopputuotemarkkinoilla kysyntä – tarjonta tasapaino kääntyi sahatavaran osalta viime vuonna lievästi alitarjonnan puolelle ja nyt seurataan, pysyykö sama trendi tänä vuonna. Parhaillaan tehdään sahatavarakauppaa touko-kesäkuun toimituksiin. Kesälomien jälkeistä markkinatilannetta ei tiedetä ja markkinaan sisältyy riskejä, mutta toistaiseksi kysyntätilanne on hyvä.

Puukauppa on käynyt alkuvuoden ajan selkeästi edellistä vuotta vilkkaammin, puukauppamäärä on ollut Luke:n tilastoinnin mukaan alkuvuonna noin 49 % edellistä vuotta suurempi. Metsänomistajat ovat hyödyntäneet hyvän kysyntätilanteen, mikä onkin järkevää.  

Haemme puunostossa tällä hetkellä erityisesti sulan maan aikana korjattavissa olevia mänty- ja kuusitukkivaltaisia uudistushakkuita. Oikein hyvä kysyntä kohdistuu myös havutukkia sisältäviin sulan kauden harvennushakkuisiin. Talvikohteista kiinnostavat kaikki uudistushakkuut. Sahayhtiönä ja tukkia raaka-aineena käyttävänä pyrimme maksimoimaan tukin saannon kaikista leimikoista.

Onnistunut, turvallinen ja helppo puukauppa lähtee liikkeelle yhteydenotosta Keitele Forestin paikalliseen hankintaesimieheen.

erinomainen kysyntä parantunut sahatavaran kysyntä heikko kysyntä

Pohjanmaa:

Mäntytukki
Mäntypikkutukki
Kuusitukki
Kuusipikkutukki
Koivutukki
Havukuitupuu
Koivukuitupuu

Keski-Suomi ja Pohjois-Savo:

Mäntytukki
Mäntypikkutukki
Kuusitukki
Kuusipikkutukki
Koivutukki
Havukuitupuu
Koivukuitupuu

Pohjois-Suomi:

Mäntytukki
Mäntypikkutukki
Kuusitukki
Havukuitupuu
Koivukuitupuu