Harvennuksilla poikkeuksellisen hyvä kysyntä

Lopputuote- ja puumarkkinan käänteet ovat olleet viimeisten vuosien aikana nopeita ja voimakkaita. Yksi suurimmista muutoksista on ollut Venäjän tuontipuun loppuminen jo ohimenneen koronan aiheuttaman kysyntäpiikin ohessa.

Sahatavaran loppumarkkinan eli asunto -ja korjausrakentamisen vaikeudet näkyvät tällä hetkellä suhteellisen heikkona sahatavaran kysyntänä ja hintojen laskuna markkinoilla. Globaalisti sahatavaran kysyntä maailmalla tipahtanee kuluvana vuonna 10-15 % vuoden 2021 huipputasosta. Monilla markkina-alueilla on lisäksi jo pidemmän aikaan tyhjennetty huippusuhdanteessa täyteen tilattuja varastoja. Vanhojen varastojen tyhjennysmyyntien ennakoidaan kuitenkin nyt olevan loppumassa.

Sellu-, paperi- ja kartonkipuolen markkinatilanne on heikko. Tämä on heijastunut tuotannon rajoituksina monilla tehtailla. Tuontipuun loppumisen vuoksi kuitenkin kuituun ja energiapuuhun kohdistuu voimakas kysyntä. Kuluvalla syyskaudella käynnistyvä Kemin uusi biotuotetehdas lisää kuidun käyttöä lisäksi merkittävästi Suomessa.

Kuidun kova kysyntä ja samanaikaisesti tukin hakkuutarpeiden pieneneminen lisää paineita harvennuskohteiden korjuuseen. Korjuuyrittäjien työllisyyttä ja kuidun kovaa tarvetta pyritään turvamaan tekemällä harvennuksia. Tilanne harvennusten myymiselle onkin nyt poikkeuksellisen hyvä.

Keitele yhtiöiden kaikki sahalaitokset ovat käynnissä – joskaan eivät aivan täydellä kapasiteetilla – ja tukkia tätä myöten tarvitaan. Ostossa ovat niin kesä- kuin talvikorjuukelpoiset päätehakkuukohteet kaikkien tuotantolaitosten hankinta-alueilla. Keiteleen haluttujen ostokohteiden listalla ovat nyt erityisesti myös kesäkorjuukelpoiset harvennukset.  Puumarkkinassa tukin hinnat ovat hieman laskeneet, mutta ovat edelleen selkeästi yli pidemmän aikavälin keskiarvon ja edellytykset puukaupoille ovat hyvät.

Keitele sahayhtiönä hakee raaka-ainetta erityisesti omaan sahaukseen ja tukki korjataan ostokohteilta tarkkaan tähän tarkoitukseen. Helppo ja turvallinen puukauppa lähtee liikkeelle yhteydenotolla Keiteleen alueelliseen hankintaesimieheen. Syksy on puukaupan aikaa – ollaan yhteydessä.

 

Onnistunut, turvallinen ja helppo puukauppa lähtee liikkeelle yhteydenotosta Keitele Forestin paikalliseen hankintaesimieheen.

erinomainen kysyntä parantunut sahatavaran kysyntä heikko kysyntä

Pohjanmaa:

Mäntytukki
Mäntypikkutukki
Kuusitukki
Kuusipikkutukki
Koivutukki
Havukuitupuu
Koivukuitupuu

Keski-Suomi ja Pohjois-Savo:

Mäntytukki
Mäntypikkutukki
Kuusitukki
Kuusipikkutukki
Koivutukki
Havukuitupuu
Koivukuitupuu

Pohjois-Suomi:

Mäntytukki
Mäntypikkutukki
Kuusitukki
Havukuitupuu
Koivukuitupuu