Puumarkkinabarometri 5.4.2024

Sahatavaran ja Keitele-yhtiöille tärkeän liimapuun kysyntä on piristynyt alkuvuonna. Ostajat ovat täydentäneet alhaisiksi painuneita varastojaan. Venäläisen sahatavaran puuttuminen Euroopasta on tuonut tilaan suomalaiselle sahatavaralle. Isossa kuvassa globaali sahatavaran kysyntä on kuitenkin tippunut -15 % ja sahatavaran kysynnälle keskeinen rakentaminen on maailmalla laajalti taantumassa -rakentamisen ei odoteta  myöskään lähivuosina nopeasti elpyvän. Esimerkiksi Japanin asuntotuotannon arvioidaan tippuvan kuluvana vuonna 5-6 %.  Sahatavaran hinnat ovat lievästi nousseet alkuvuonna.

 Kemiallisen metsäteollisuuden puolella markkinasellun hinnat ovat olleet nousussa. Tilastojen mukaan monelle suomalaiselle yhtiölle tärkeiden kartonkien tai papereiden hintakehitys on ollut vaisu. Kuitupuun kysyntä on kuitenkin kiivasta johtuen tuontipuuvirran loppumisesta, uusista investoinneista ja energiapuun kasvaneesta kysynnästä.

Käynnissä olevat työtaistelutoimet ovat häirinneet tuotantoa niin mekaanisen kuin kemiallisen metsäteollisuuden puolella. Lakot vähentävät tuotantoa ja sitä kautta myös kuluvan vuoden puun kulutusta Suomessa.  Ylimääräistä kustannusta metsäpäässä toimijoille aiheuttaa puun ylimääräinen välivarastointi ja pidentyneet kuljetusmatkat junarahdin ollessa myös lakkojen piirissä. Nähtäväksi jää lakkojen kokonaisvaikutus.

Keiteleen sahat, höylä ja liimapuun tuotanto on normalisoitunut kaksivuoro käyntiin. Puun kysyntä on voimakasta niin tukissa kuin kuidussa ja hinnat ovat pystykaupoissa poikkeuksellisen hyvällä tasolla. Tilanne kannatta metsänomistajalla hyödyntää. Haluamme ostaa nyt erityisesti havutukkivaltaisia päätehakkuita. Kesäkorjuukelpoiset harvennukset myös kovasti haluttuja. Arvokas sahatukki on tehtaidemme raaka-aine ja sen osuus puun korjuussa maksimoidaan Keiteleen korjuussa joka savotalla. Helppo ja turvallinen puukauppa lähtee liikkeelle yhteydenotosta Keiteleen paikalliseen hankintaesimieheen.

 

Ota yhteys alueesi hankintaesimieheen. Laitetaan puukauppa liikkeelle hyvän sään aikana.

 

 

 

erinomainen kysyntä parantunut sahatavaran kysyntä heikko kysyntä

Pohjanmaa:

Mäntytukki
Mäntypikkutukki
Kuusitukki
Kuusipikkutukki
Koivutukki
Havukuitupuu
Koivukuitupuu

Keski-Suomi ja Pohjois-Savo:

Mäntytukki
Mäntypikkutukki
Kuusitukki
Kuusipikkutukki
Koivutukki
Havukuitupuu
Koivukuitupuu

Pohjois-Suomi:

Mäntytukki
Mäntypikkutukki
Kuusitukki
Havukuitupuu
Koivukuitupuu