Puumarkkinabarometri 10.1.2024

Sahatavaran ja puutuotteiden jakelijoiden varastot tarvitsevat nyt täydennystä lähes vuoden mittaisen varastojen alasajon jälkeen. Epävarmaa vielä on, onko kyseessä väliaikainen varaston täydennys vai aidompi kysynnän palautuminen maailmalla. Sahatavaran kysyntä heijastelee voimakkaasti rakentamista ja maailmantalouden yleistä tilannetta ja toistaiseksi isossa kuvassa epävarmuus ja taantuma jatkuvat. Todellisen kulutuksen kasvun edellytyksenä on talouskasvu ja korkotason palautuminen alle 2,5% tasolle.

Lopputuotteen hintatason lasku pysähtyi joulun alla ja on ”normalisoitunut” pidemmän aikavälin keskiarvotasoille. Tukin hinnasta on poistunut Korona-ajan poikkeussuhdanteen piikki, mutta hinnat ovat edelleen korkealla tasolla pidemmällä aikajänteellä tarkasteltuna. Kuitupuun hinnat nousivat kolmanneksen viime vuoden aikana ja kuidun kysyntätilanne jatkuu edelleen erittäin hyvänä. Kuitua ei edelleenkään tule tuontipuuna ja kuidun käytöt ovat kasvaneet uusien investointien myötä Suomessa.

Sahatavaran vientiä häiritsee voimakkaasti Suezin kanavan kautta liikennöinnin loppuminen. Pidempään jatkuessaan rahtiongelmat voivat aiheuttaa vakavankin häiriötilanteen toimituksiin. Afrikan ympäri kiertäminen tuplaa rahtikustannukset ja heikentää suomalaisen tavaran kilpailukykyä erityisesti Aasian ja Lähi-Idän markkinoilla.

Keiteleen sahat ovat käynnissä kahdessa vuorossa ja ostamme tukkia normaalisti. Hyvä talvi ja kantavat maapohjat antavat mahdollisuuksia hyvin nyt myös talvikorjuisiin. Haluamme ostaa nyt erityisesti kuusi- ja mäntytukkia talvi + kesäkorjuuseen. Myöskin kesäharvennukset ovat kovasti kiinnostavia. Talviharvennusten kysyntätilanne vaihtelee alueittain ja se kannattaa varmistaa paikalliselta hankintaesimieheltä.

 

Ota yhteys alueesi hankintaesimieheen. Laitetaan puukauppa liikkeelle hyvän sään aikana.

 

 

 

erinomainen kysyntä parantunut sahatavaran kysyntä heikko kysyntä

Pohjanmaa:

Mäntytukki
Mäntypikkutukki
Kuusitukki
Kuusipikkutukki
Koivutukki
Havukuitupuu
Koivukuitupuu

Keski-Suomi ja Pohjois-Savo:

Mäntytukki
Mäntypikkutukki
Kuusitukki
Kuusipikkutukki
Koivutukki
Havukuitupuu
Koivukuitupuu

Pohjois-Suomi:

Mäntytukki
Mäntypikkutukki
Kuusitukki
Havukuitupuu
Koivukuitupuu