Puumarkkinabarometri

12.8.2021

Puun tarjonta ja kauppa on käynyt ennätyksellisen hyvin alkukesän aikana. Kiitos aktiivisesta puun tarjonnasta metsänomistajille! Tarjonta on jatkunut hyvänä loppukesän aikana. Kuiva sää on suosinut korjuita ja puun kuljetuksia siten, että metsämaat ja tiet kantavat nyt todella hyvin.  Puunkorjuu ja toimitukset tehtaille ovat edenneet suunnitellusti ja hyvin.

Puun hintataso on edelleen poikkeuksellisen hyvä ja metsänomistajan ei kannata viivästyttää suunniteltuja hakkuita. Myös talvikorjuuseen sopivien kohteiden kanssa kannattaa olla hyvissä ajoin liikenteessä, jotta saat hyödynnettyä hyvän puukauppasuhdanteen ja varmistettua leimikkosi korjuun tulevalle talvelle.

Lopputuotemarkkina on ollut koko vuoden hyvä. Isossa kuvassa lopputuotteiden myynti vuoden viimeisille kuukausille alkaa isommalti syyskuun alkupuolella, jolloin maailmalla yleisesti palataan kesälomilta.

Keiteleen puunhankinnan ostoslistalla on tasaisesti monenlaista: tukkia sisältävät kesäharvennukset ovat mieluisia, tulevalle talvelle haetaan havutukkia sisältäviä uudistushakkuita ja isona tukin käyttäjänä kesäkorjuukelpoiset uudistushakkuut kiinnostavat aina.

Kesälomien jälkeen hankintaesimiehet ovat palailleet jo pääosin lomilta, joten puukauppa-asioissa suora yhteys oman alueen hankintaesimieheen saa asiat liikkeelle.

Onnistunut, turvallinen ja helppo puukauppa lähtee liikkeelle yhteydenotosta Keitele Forestin paikalliseen hankintaesimieheen.

erinomainen kysyntä parantunut sahatavaran kysyntä heikko kysyntä

Pohjanmaa:

Mäntytukki
Mäntypikkutukki
Kuusitukki
Kuusipikkutukki
Koivutukki
Havukuitupuu
Koivukuitupuu

Keski-Suomi ja Pohjois-Savo:

Mäntytukki
Mäntypikkutukki
Kuusitukki
Kuusipikkutukki
Koivutukki
Havukuitupuu
Koivukuitupuu

Pohjois-Suomi:

Mäntytukki
Mäntypikkutukki
Kuusitukki
Havukuitupuu
Koivukuitupuu