Arvot kohdallaan, sydän paikallaan

Keitele huomioi vastuullisuuden kaikessa toiminnassaan. Noudatamme lakeja ja asetuksia sekä yrityksellemme myönnettyjen sertifikaattien vaatimuksia. Suomalaisena perheyhtiönä maksamme veromme reilusti Suomeen. Vientiyrityksenä vastuullisuudellamme on myös maailmanlaajuinen vaikutus asiakkaidemme kautta.

Arvostamme ihmisiä

Palveluksessamme työskentelevien noin 550 ammattilaisen lisäksi työllistämme välillisesti yli 1500 henkilöä metsänhoidossa, puunkorjuussa sekä kuljetuksessa ja logistiikassa. Lisäksi palvelemme vuosittain tuhansia metsänomistajia puukaupoissa ja metsänhoidossa.

Vahva sitoutuminen ja pitkät työurat palveluksessamme ovat meille kunnia-asia. Pyrimme varmistamaan työntekijöidemme viihtymisen osaavalla johtajuudella, luomalla hyvät ja turvalliset työskentelyolosuhteet sekä palkitsemalla henkilöstöä onnistuneista suorituksista. Tarjoamme työntekijöillemme myös mahdollisuuksia edetä työurallaan.

Haluamme osaltamme parantaa myös tulevien sukupolvien mahdollisuuksia työhön ja elantoon. Välineitä tähän ovat rekrykoulutus- ja työharjoittelumahdollisuuksien tarjoaminen sekä muu oppilaitosyhteistyö.

Lisäksi tuemme liikunnallista elämäntapaa ja hyvinvointia edistävää toimintaa. Teemme sponsoriyhteistyötä niin joukkue- kuin yksilöurheilunkin parissa junioritoiminnasta ammattilaistason kilpaurheiluun saakka.

Keiteleen hankintaesimiehet tutkivat havumetsän kasvua.

Opiskelija harjoittelussa

Kunnioitamme metsänomistajien omaisuutta ja luontoa

Arvostamme hyvää metsänhoitotapaa ja edellytämme sitä myös kumppaneiltamme. Ostamme puuta hyvin hoidetuista, PEFC-sertifioiduista metsistä, ja olemme sitoutuneet Sahateollisuus ry:n ympäristöohjelmaan.

Suomessa metsätalous on kestävällä pohjalla, sillä puuta kasvaa huomattavasti enemmän kuin sitä kaadetaan. Suomen metsät kasvavat vuosittain noin 110 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuiden luoman poistuman mittaluokka on noin 65 miljoonaa kuutiota.

Metsät ovat  tehokas hiilinielu ja puutuotteet toimivat hiilivarastona. Rakennuspuutuotteissa hiili pysyy sitoutuneena pitkään, koko rakennusten jopa satoja vuosia kestävän elinkaaren ajan. Senkin jälkeen puu on hyödynnettävissä hiilineutraaliksi energiaksi. Kasvava uusi taimikko ja puusto puolestaan sitovat jälleen hiilidioksidia uudeksi hiilivarastoksi. Lue lisää puun ekologisuudesta Sahateollisuus ry:n sivuilta.

Satsaamme vihreään tulevaisuuteen

Teemme jatkuvasti investointeja innovaatioihin, jotka vähentävät toiminnastamme aiheutuvaa kuormitusta ympäristölle. Ilmastokysymyksissä haluamme olla osa ratkaisua – ei ongelmaa.

Kestävän kehityksen mukaisista investoinneista tuoreimmat ovat Keiteleelle ja Kemijärvelle rakennetut pellettitehtaat, jotka tuottavat kotimaisesta uusiutuvasta raaka-aineesta biopolttoainetta lämmöntuotantoon. Raaka-aineensa pellettitehtaat saavat läheltä: suoraan liimapuutehtaiden höyläämöistä.

Keiteleellä ja Alajärvellä on käytössä uusinta teknologiaa olevat viirakuivurit. Märkä kuori ja sahanpuru kuivataan uusiutuvaa bioenergiaa tuottavien lämpölaitosten savukaasuista talteen otettavalla energialla. Kuivaus vähentää kuljetussuoritetta 1600 rekkakuormaa vuodessa.

Konsernin logistiset ratkaisut on mietitty ekologis-taloudellisesti siten, että turhaa kuormitusta ympäristölle ei pääse syntymään. Esimerkkeinä tästä toimintaperiaatteesta ovat muun muassa junakuljetusten käyttö tehtaalta satamaan, konventionaalisten laivausten keskittäminen sahalaitoksilta lähimpään syväsatamaan ja yhdestä satamasta toiseen suuntautuvien täyslaivalastien suosiminen kuljetusratkaisuina.

Rahtilaivan lastaus puutavaralla

Pellettejä kourallinen

Tuloksellista liiketoimintaa vastuullisesti

Keitele kehittää jatkuvasti kilpailukykyään ja kannattavuuttaan. Tämä mahdollistaa uudet innovaatiot, uusien työntekijöiden palkkaamisen, uusien urakkasopimusten solmimisen sekä aseman maksukykyisenä puukauppakumppanina.

Olemme toimintamme aikana maksaneet yli 10 miljardia euroa kantorahatuloja suomalaisille metsänomistajille. Heiltä ostamastamme puuraaka-aineesta jalostamillamme tuotteilla olemme tuottaneet Suomeen puhtaita vientituloja yli 1,5 miljardia euroa.

Vuosittain Keitele maksaa palkkoja yli 20 miljoonaa euroa, suorittaa niistä lähes 4 miljoonan ennakonpidätykset ja tekee välillisiä eri verojen tilityksiä valtiolle yli 60 miljoonan euron arvosta.

Puun alkuperäketjun sertifiointi PEFC  kertoo, että metsiä hoidetaan kansallisen lainsäädännön, metsänhoitosuositusten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

ISO 14001 -ympäristösertifikaatti kertoo ympäristön huomioimisesta koko tuotantoketjussamme.

Keiteleen ympäristöpolitiikka (PDF)