Ukrainan kriisillä ei välittömiä vaikutuksia suomalaiseen sahateollisuuteen

Venäjä käynnisti torstaina 24.2.2022 laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan. Toistaiseksi Ukrainan puolustus on kestänyt hyökkäyksen ja vaikka laajoja alueita on vallattu, keskeiset kaupungit ja hallinto on edelleen ukrainalaisten omissa käsissä. Venäjän häikäilemätön hyökkäys on jyrkästi tuomittava loukkaus eurooppalaista itsenäistä valtiota vastaan. Kansainvälinen yhteisö on tuominnut Venäjän toimet ja asettanut historian laajamittaisimpia ja kovimpia talouspakotteita Venäjää, sen keskuspankkia, rahoitusjärjestelmää ja nyky-Venäjän johtohenkilöitä, sekä heidän lähipiiriään kohtaan.

Ukrainan kriisi on ennen kaikkea humanitäärinen katastrofi, mutta Venäjän käynnistämällä sodalla on myös laajempia pitkäaikaisia vaikutuksia Suomeen, Eurooppaan ja kansainväliseen talouteen. Koko Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut ja vaikka Suomeen ei kohdistukaan suoraa sotilaallista uhkaa, olemme varmoja, että valtiojohto seuraa tarkasti tilanteen kehittymistä ja tekee tarvittaessa toimenpiteitä. Julkisuudessa on tuotu esille, että ukrainalaiset taistelevat tällä hetkellä paitsi itsenäisyydestään, myös eurooppalaisten arvojen puolesta. Tähän on helppo yhtyä, me suomalaiset olemme saaneet tuntea itäisen naapurimme luoman uhkan vuosisatojen ajan. Presidenttimme Sauli Niinistö on todennut, että vuonna 2014 Venäjä yhdisti Ukrainan valtaamalla Krimin ja osia Itä-Ukrainasta. Nyt Putinin valtapolitiikka on yhdistänyt Euroopan ja olemme saaneet seurata yksimielistä Euroopan Unionia asettamassa talouspakotteita silläkin uhalla, että se voi tarkoittaa öljy- ja kaasuhanojen sulkeutumista Venäjän suunnasta. Suomikin on riippuvainen venäläisestä öljystä ja jossain määrin tuontisähköstä. Öljy on korvattavissa tuonnilla muista lähteistä, mutta sähkön tuotantoon pitäisi kansallisesti panostaa siten, että olisimme sen osalta omavaraisia jatkossa.

Sahateollisuuden tuotteet ovat rauhan ja jälleenrakentamisen tuotteita. Keitele Groupilla ei ole liiketoiminnassaan mitään siteitä Venäjään raaka-aineen, markkinoiden tai logistiikan osalta. Kriisinkin keskellä on tärkeää, että meillä kotimaassa teollisuuden pyörät pyörivät normaalisti ja ihmiset saavat käydä töissä ilman lomautusten tai irtisanomisten uhkaa. Me Keiteleellä haluamme luoda jatkuvuutta ja turvaa omassa verkostossamme. On päivän selvää, että joudumme kohtaamaan korkeampia kuljetuskustannuksia öljyn hinnan noustessa. Lisäksi ulospäin suuntautuvan logistiikan osalta voi tulla saatavuuteen ja reititykseen liittyviä haasteita, mikäli kriisi pitkittyy tai laajenee länteen. Venäjä on merkittävä metsäteollisuustuotteiden tuottaja ja todennäköisesti venäläisen sahatavaran, vanerin ja paperin toimitukset länteen pienentyvät tai pysähtyvät kokonaan. Haluamme omalta osaltamme olla turvaamassa sahatavaran ja puutuotteiden riittävyyttä, niin kotimaassa, kuin keskeisillä vientimarkkinoillammekin. Sahauksen ja jalostuksen sivutuotteina syntyvät kuori, sahanpuru ja pelletit ovat omalta osaltaan parantamassa meidän huoltovarmuuttamme, kun niitä käytetään kaukolämmön tuotannossa kotimaassa.

Suomalainen metsänomistaja voi hyvillä mielin tuoda puuta markkinaan, sille on normaali kysyntä ja kaikki Keiteleen tuotantolaitokset pyörivät kaksivuorokäynnissä eri puolilla Suomea. Maksuliikenne yhtiön päämarkkinoilta Japanista, Euroopasta ja Pohjois-Afrikasta toimii täysin normaalisti ja koronapandemian jäljiltä maailman talous kehittyy suotuisasti Ukrainan kriisistä huolimatta. Normaalisti pyörivät talous ja työllisyys antaa Suomelle myös mahdollisuuden kehittää puolustuskykyä ja varautua siten tulevaisuuden uhkiin.

Ajatuksemme ovat vahvasti Ukrainan kansan tukena ja toivomme käynnissä olevan Venäjän hyökkäyksen pikaista lopettamista. Samalla haluamme muistuttaa, että tämän kaiken hävityksen ja pahuuden taustalla eivät ole tavalliset venäläiset. Emme siis saa tuomita yksittäisiä ihmisiä, vaikka valtiot ja niiden johto tekisi päätöksiä ihmisyyttä ja muita valtioita kohtaan.