Sahatavaran ja puutuotteiden kysyntä on heikentynyt väliaikaisesti

Kuluva talvi on osoittautunut sahatavaran ja puutuotteiden valmistajille kovaksi. Yleismaailmallinen taloustilanne, Ukrainan sota, korkojen nousu ja kallis energia ovat vähentäneet rakentamista ja tehneet myös rakennusten ylläpidosta kalliimpaa. Sitä kautta tuotteiden kysyntä on vähentynyt jyrkästi ja hinta markkinoilla on pudonnut nopeasti. Samaan aikaan erityisesti sähkön ja polttoaineen korkea hinta yhdessä tukkipuun hinnan nousun kanssa on nostanut omat tuotantokustannuksemme korkeammiksi kuin koskaan ennen. Sähkön hinta vaikuttaa huomattavasti valmistuksen kustannuksiin. Logistiikkakustannusten nousu taas tuntuu sekä puun korjuussa, tuotekuljetuksissa että toiminnassamme tehdasalueilla. Työmarkkinatilanteen kärjistyminen satamissa ja lakonuhka toteutuessaan vaikuttaa myös mekaanisen metsäteollisuuden toimintaympäristöön. Tuotteista iso osa menee vientiin ja mikäli logistiikkaputki katkeaa, täyttyvät varastot nopeasti.

Sahateollisuuden kannattavuus heikentynyt

Keitele ei ole tässä tilanteessa yksin. Sahateollisuuden suhdannenäkymät ovat nopeasti heikentyneet, kun sahatavaran vientihinnat ovat laskeneet. Sota heikentää keskeisten vientialueiden talouskasvua ja vähentää sahatavaran ja puutuotteiden kysyntää, tuotantoa ja vientiä. Asiantuntijoiden mukaan alkaneena vuonna metsäteollisuuden kannattavuus rapistuu, koska lopputuotteiden hinnat laskevat ja kustannukset pysyvät aiempaa korkeampina.

Muutosneuvotteluiden käymisellä varaudutaan sopeuttamaan tuotantoa

Kysynnän heikentyminen näkyi jo loppukesästä 2022 alkaen, mutta vakavaraisena yrityksenä Keitele Group on pystynyt puskuroimaan taloustilanteen vaikutuksia henkilöstölle jo puolen vuoden ajan eri toimenpiteillä, jotka ovat sisältäneet ylimääräisen kahden viikon palkallisen vapaan koko henkilöstölle. Me uskomme ja tiedämme, että kysyntä heikentyy vain väliaikaisesti ja aikanaan edessä on myös nousu. Kun taloustilanne normalisoituu, niin nykyaikainen ja kilpailukykyinen tuotantokoneistomme on taas vauhdissa. Tällä hetkellä sahatavaraa ja puutuotteita ei ole mahdollista tuottaa enempää varastoon, joten aloitimme tammikuun puolivälissä muutosneuvottelut vuoden 2023 aikana mahdollisesti toteutettavista, enintään 90 päivää kestävistä lomautuksista Keitele Timber Oy ja Keitele Wood Products Oy:n yksiköissä. Neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa käytiin hyvässä hengessä ja saatiin päätökseen 31.1.2023. Neuvotteluratkaisu, joka mahdollistaa lomautukset koskevat tuotannollista työtä tekevää, tuntipalkkaista henkilökuntaa sekä Keiteleellä, Kemijärvellä että Alajärvellä. Yhtiöllä ei ole tarvetta vähentää henkilöstöä pysyvästi. Tilanne on yhtiön historiassa poikkeuksellinen, mutta kilpailukykymme perusta on kunnossa laajamittaisten investointien ansiosta kaikilla tehdaspaikkakunnilla. Mahdolliset tuotannon sopeuttamiset pyritään toteuttamaan ensisijaisesti yhtiön henkilöstölle esittämillä muilla keinoilla ja lomautuksia pyritään välttämään yhtiön arvojen mukaisesti viimeiseen asti.

Lisätiedot
Keitele Timber Oy, toimitusjohtaja Matti Kylävainio

matti.kylavainio@keitelegroup.fi , 040-5024717

Keitele Wood Products Oy, toimitusjohtaja Mikko Kylävainio
mikko.kylavainio@keitelegroup.fi, 040-7075111