Modernilla kalustolla tehoa ja turvallisuutta kuljetuksiin

Metsäteollisuus on varsin kuljetusintensiivinen toimiala, ja Keiteleen tehdaspaikkakunnille on ilmestynyt alkukevään aikana useita uusia ajoneuvoyhdistelmiä toteuttamaan niin tuote-, kuin hake- ja sivutuotejakeidenkin kuljetuksia.

Kuljetuskaluston hankinnassa ja käytössä optimoidaan kokonaisuutta ja hyötyjä monelta eri kantilta: mm. kuljetuskapasiteetti, kuorman turvallinen kiinnitys, kaluston keveys, lavamitat ja moottorivalinnat.

Kaluston mitoittaminen ja sen muiden teknisten ratkaisujen valinta lukuisine yksityiskohtineen on monitahoinen päätös, mikä sisältää aina myös kompromisseja. Kaluston tulee olla lähtökohtaisesti mahdollisimman kevyt ja toisaalta kuormatiloiltaan myös mahdollisimman optimaalisen tilavuuden omaavaa, jotta hyötykuorma voidaan maksimoida eri tuotteille. Sahatavara- ja jatkojalostetuotteissa optiomaalisten lavamittojen merkitys korostuu. Nämä tekijät ovat olleet keskeisiä suunnitteluelementtejä kaikkien kuvissa esiintyvien ajoneuvoyhdistelmien osalta. Sahatavara- ja jatkojalostekuljetuksia ajavan yhdistelmän osalta voidaan vielä erityisesti nostaa esiin kuorman varmistamista varten kehitetty uniikki sidontaratkaisu.

Moottorivalinnoissa on kiinnitetty korostetusti huomiota polttoainetalouteen, mikä minimoi hiilidioksidipäästöt. Kaluston suuri ja optimaalinen koko isoine kertalasteineen vähentää syntyvää tonnikilometrisuoritetta, mikä edelleen alentaa kuljetuksista syntyvää hiilijalanjälkeä.

Kuorman lastaus ja purku sujuvat juoheasti mietittyjen ratkaisujen ansioista.


Matti Alanen.

 

 

 

 

 

Keväisin kuljetusterveisin,

Matti Alanen, toimitusketjun johtaja Keitele Group