Puuhaketta käsissä.

KPA Unicon ja Keitele Energy ovat sopineet Keiteleen tuotantolaitoksen modernisoinnista

KPA Unicon on sopinut Keitele Energyn kanssa nykyisen kattilalaitoksen modernisoinnista Keitele Timberin sahalla, joka sijaitsee Keiteleellä Pohjois-Savossa. Kyseessä on laaja modernisointihanke, jossa investoidaan puhtaampaan energiantuotantoon sekä uudistetaan laitoksen automaatio- ja muita järjestelmiä.

”Keiteleelle toimitettava kokonaisuus koostuu älykkäistä ja ympäristöystävällisistä puhtaan energian ratkaisuista, joihin investoiminen auttaa kumppaniamme toimimaan tehokkaasti, vaikuttavasti ja vastuullisesti. KPA Uniconille tämä on yhdeksäs laitostoimitus Keitele Groupille”, kertoo KPA Uniconin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kovanen.

”Investoinnilla mahdollistamme Keiteleen sahan tuotantokapasiteetin kasvattamisen vuonna 2022. Haluamme jatkuvasti investoida tehokkaaseen ja nykyaikaiseen teknologiaan, jotka mahdollistavat energiatehokkaan toiminnan ja pienentävät toimintamme ympäristövaikutuksia”, toteaa Ilkka Kylävainio, toimitusjohtaja, Keitele Energy Oy.

Uusi energiajärjestelmä perustuu Unicon Renefluid leijukerroskattilateknologiaan, jossa yhdistyy markkinoiden korkein hyötysuhde, alhaiset käyttökustannukset, erittäin laaja polttoainevalikoima sekä nopea kuormanmuutoskyky. Se korvaa vuonna 1994 käyttöönotetun 7,5 MW:n leijukattilan. KPA Unicon toimittaa energiajärjestelmän, joka koostuu 15 MW:n kattilasta apulaitteineen sekä Unicon Bag filter -letkusuodattimesta. Unicon Bag filter on savukaasujen puhdistusjärjestelmä, mikä suodattaa terveydelle vaarallisia hiukkasia pois hengitysilmasta. Lisäksi KPA Unicon vastaa osana kokonaistoimitusta nykyisten laitteiden kierrätys- ja muutostöistä sekä ohjaus- ja automaatiojärjestelmän uusimisesta.

”Järjestelmä kytketään KPA Uniconin kattavaan PlantSys-palvelualustaan, jonka avulla energiantuotantoa voidaan ohjata etänä. Alustan tarjoama kunnossapidon raportoinnin digitalisointi sekä automaattinen tiedonkeruu parantavat laitoksen tehokkuutta ja käytettävyyttä”, Kovanen toteaa.

Toimitus ja toteutus vuonna 2022

Keitele tuottaa pääasiassa mänty- ja kuusisahatavaraa, josta viennin osuus tuotannosta oli 94% vuonna 2020. Uuden energiajärjestelmän tuottaman lämmön avulla kuivatetaan sahalla tuotettava puutavara ja se käyttää polttoaineenaan sahan sivutuotteena syntyvää sahanpurua ja kutterilastua sekä kuorta, haketta ja jyrsinturvetta.

Modernisointihanke toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Lisätietoja antavat: 

Jukka-Pekka Kovanen, toimitusjohtaja, KPA Unicon, p. 040 511 6234jukka-pekka.kovanen@kpaunicon.com 

 Ilkka Kylävainio, toimitusjohtaja, Keitele Energy Oy, p. 0400 375009, ilkka.kylavainio@keitelegroup.fi.

KPA Unicon 

KPA Unicon on suomalainen yhtiö, joka on ollut puhtaan, uusiutuvan energian puolestapuhuja jo vuodesta 1990. KPA Unicon luo ja toteuttaa uusia puhtaan energian ratkaisuja ympäri maailman. Se myös uudistaa olemassa olevia tuotantojärjestelmiä uusiutuvia energialähteitä hyödyntävillä teknologioilla, ja varustaa energiantuottajia innovatiivisilla digitaalisilla työkaluilla. Yhtiön tavoitteena on johtaa keskustelua puhtaan energian puolesta ja tuottaa lisäarvoa sen kumppaneille. Yhtiön päätoimipaikka on Pieksämäellä ja se työllistää 210 energia-alan ammattilaista kahdeksassa eri maassa.  

KPA Unicon on osa Partnera-liiketoimintakonsernia, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. 

www.kpaunicon.com/fi 

Keitele Energy Oy  

Keitele Group on vuonna 1981 perustettu perheyritys, josta on kasvanut yksi Suomen suurimmista mekaanisen puunjalostuksen toimijoista ja Suomen suurin puutuotteiden valmistaja. Puunhankinta-alueemme sijaitsevat lähellä tuotantolaitoksiamme Keiteleellä Itä-Suomessa, Alajärvellä Etelä-Pohjanmaalla ja Kemijärvellä Lapissa. 

Ydintoimintaamme ovat vastuullinen puunhankinta suomalaisilta metsänomistajilta sekä puun sahaus ja jatkojalostus. Keitele Groupin muodostavat kolme itsenäistä yhtiötä: emoyhtiö Keitele Forest Oy, joka vastaa myös puunhankinnasta, sahayhtiö Keitele Timber Oy ja puutuotteita valmistava Keitele Wood Products Oy. 

http://www.keitelegroup.fi/