Keitele Timber Oy investoi yli 40 miljoonaa euroa kapasiteetin nostoon ja kilpailukyvyn parantamiseen

Keitele Timber Oy toteuttaa yli 40 miljoonan euron investointiohjelman, jonka avulla Keiteleen sahan vuosittainen sahatavaran tuotantokapasiteetti nousee 600.000 kuutiometriin valmista sahatavaraa. Liikevaihto kasvaa investoinnin myötä 60 miljoona euroa, kun tuotanto Keiteleellä nousee lähes 50%. Investoinnit pitävät sisällään uuden paketointilaitoksen, lisää kuivauskapasiteettia, prosessivarastoja ja rimakuormien käsittelylaitteiston, sekä 6 hehtaaria tonttia ja uusia varastohalleja lopputuotteille. Investoinnit toteutetaan vuosina 2025-2026.

Nyt tehdyn investointipäätöksen avulla jo aiemmin vuonna 2022 uusitun pienpuun sahalinjan ja 15MW lämpölaitoksen kapasiteetit saadaan täyskäyttöön. Investoinnin merkittävin kokonaisuus; uusi paketointilaitos korvaa vuonna 1998 käyttöönotetun vanhan laitoksen. Päätoimittajaksi hankkeeseen valikoitui ruotsalainen konepaja Renholmen AB, jonka tarjoama ratkaisu mahdollistaa suursahan tuotannon lajittelun ja paketoinnin viisipäiväisessä kaksivuorokäytössä. Investoinnin osalta seuraavaksi käynnistetään rakennus- ja aluesuunnittelu Keiteleen teollisuusalueella. Kuivaamoiden ja varastohallien toimittajat päätetään loppuvuoden aikana.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Tuotantojohtaja Jukka Lindsberg, Projektipäällikkö Jussi Rossi, Hallituksen puheenjohtaja Renholmen Per Jonsson, Toimitusjohtaja Renholmen Örjan Kallin, Kehitysasiantuntija Seppo Paananen, Teollisuusneuvos Ilkka Kylävainio, Toimitusjohtaja Matti Kylävainio, Suomen myynnistä vastaava Renholmen Matti Korppoo ja Myyntipäällikkö Renholmen Bernt-Ove Andersson.

Tukkipuun käyttö Keiteleellä kasvaa lähes 1,3 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Valtaosa lisääntyvästä puunkäytöstä on kuusitukkia, jota hankitaan Pohjois-Savon lisäksi lähimaakunnista. Suomen puumarkkina, joka on vinoutunut Venäjän kuitupuutuonnin loppumisen ja puun lisääntyneen energiakäytön seurauksena, tasapainottuu tukkipuun käytön lisäyksen ansiosta. Näin syntyy markkina pitkänkierron raaka-aineelle, josta jalostetaan sahatavaraa ja puutuotteita varastoimaan hiiltä pitkäksi aikaa. Keitele Timber Oy:n sahatavaran tuotantokapasiteetti nousee investoinnin myötä 1,25 miljoonaan kuutiometriin valmista sahatavaraa. Yhtiön muut tuotantolaitokset sijaitsevat Alajärvellä Etelä-Pohjanmaalla ja Kemijärvellä Lapissa. Kolme nykyaikaista laitosta käyttävät yhteensä lähes 2,7 miljoonaa kuutiometriä laadukasta suomalaista havutukkia vuodessa, konsernin emoyhtiö Keitele Forest Oy:n puunhankinta kattaa tarpeesta yli 60%.

Lisätietoja:
Matti Kylävainio
Toimitusjohtaja
Keitele Timber Oy
puh. 040 5024717
matti.kylavainio@keitelegroup.fi