Keitele Group tiivistää ja yhdenmukaistaa toimitus- ja logistiikkaorganisaatiota

Keitele Group tiivistää ja yhdenmukaistaa toimitus- ja logistiikkaorganisaatiotaan 1.10.2022 alkaen. Tässä yhteydessä toimitusketjun johtaja Matti Alasen toimenkuvaa laajennetaan koskemaan koko konsernin toimitusketjua ja konsernin logistiikkahankintojen johtamista. Organisaation vastuulla on toimitusketjujen strateginen suunnittelu ja ohjaaminen, logistiikkapalveluiden hankinta ja sopimukset, sekä asiakastoimitusten operatiivinen toteutus yhteistyössä myynnin ja tuotannon kanssa koskien sahatavaraa, puutuotteita, sahahakkeita, sivutuotejakeita, sekä pellettiä. Keitele Forest Oy puunhankinta solmii jatkossakin urakointiin ja puun kaukokuljetukseen liittyvät sopimukset, sekä vastaa raakapuulogistiikan operatiivisestä ohjauksesta. Toimitusketju- ja logistiikkaorganisaatio tukee metsäliiketoimintaa erilaisten kehitysprojektien kautta.

Sahatavaran ja puutuotteiden tuotetoimituslogistiikkaan liittyvät operatiiviset suunnittelu- ja toimitusorganisaatiot säilyvät edelleen liiketoimintayksiköissä, ja niiden osalta on tehty seuraavat nimitykset.

Keitele Timber Oy:n toimituspäälliköksi on nimitetty Juha Savolainen

Keitele Wood Products Oy:n toimituspäälliköksi on nimitetty Paavo Pentikäinen

Savolainen ja Pentikäinen raportoivat toimitusketjun johtaja Matti Alaselle. He vastaavat omissa organisaatioissaan toimitusten määrätavoitteiden saavuttamisesta yhdessä lähetysten esimiesten kanssa, tukevat toimitusten suunnitteluprosessia ja toimivat vientisihteeriorganisaatioiden esihenkilöinä.

Keiteleellä 28.9.2022

Matti Kylävainio
Toimitusjohtaja

Mikko Kylävainio
Toimitusjohtaja