Keitele Group tehnyt merkittävän logistiikkasopimuksen

TIEDOTE

 

Keitele Group ja Oy M. Rauanheimo AB aloittavat yhteistyön Mussalon ja Vuosaaren satamissa

 

 

Keitele Group ja Oy M. Rauanheimo Ab ovat solmineet Terminaali- ja Satamatoimintasopimuksen. Monivuotisella sopimuksella on tarkoitus luoda edellytykset osapuolten väliselle tiiviille yhteistyölle, jossa toimintoja yhteisesti kehittämällä luodaan edellytykset kustannustehokkaille ja laadukkaille terminaali- ja satamapalveluille Mussalossa ja Vuosaaressa.

 

Rauanheimon tuottama palvelu on kokonaispalvelu, sisältäen kaikki tuotevarastointiin ja satamalogistiikkaan liittyvät toiminnot terminaalialueella ja satamassa. Keskeisenä osana palvelua on ovat liikenteen edellyttämät laadukkaat IT, tiedonsiirto- ja raportointiratkaisut.

Keitele Group on korkealuokkaisia sahatavara-, liimapuu- ja höylätavaratuotteita valmistava mekaanista metsäteollisuutta harjoittava konserni, joka toimittaa tuotteitaan globaaleille markkinoille.

 

Rauanheimo on laadukkaiden, monipuolisten ja luotettavien satama- ja terminaalitoimintojen palvelutuotantoon erikoistunut logistiikkayritys, jolla on kyky kattavasti tuottaa liiketoiminnan edellyttämät logistiikkapalvelut.

 

”Systemaattisen valintaprosessin kautta Keitele Groupin kontitusvolyymeja keskitetysti hoitavaksi satamaoperaattoriksi valikoitui yhtiö, jolla on tarjota laadukas ja toimintaan hyvin soveltuva infra, sekä laaja-alainen logististen palvelutoimintojen valikoima. Odotamme 1.1.2024 alkavalta yhteistyöltä luotettavan, laadukkaan ja joustavan palvelun lisäksi, myös kykyä vastata kasvavien volyymien tuomiin palvelutarpeisiin tulevaisuudessa. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi tulemme painottamaan myös Rauanheimon ympäristösuorituskykyä sekä vastuullisuusasioita”, toteaa Keitele Groupin toimitusketjun johtaja Matti Alanen”.

 

Rauanheimon toimitusjohtaja Tero Kosonen on erittäin tyytyväinen sopimuksen solmimiseen. ”Kiitän Keitelettä vankasta luottamuksesta toimintaamme kohtaan ja odotan innolla pitkäjänteistä yhteistyötä sekä sen mahdollistamaa jatkuvaa yhteistä kehitystä. Rauanheimo tulee kiinnittämään erityistä huomiota toimintansa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sopimusaikana”.

 

Lisätiedot ja kysymykset:

 

 

Keitele Group                                                                   Oy M. Rauanheimo Ab

Matti Alanen                                                                    Tero Kosonen

Toimitusketjun johtaja                                                 Toimitusjohtaja

+358 50 0896 538                                                           +358 40 862 0292

matti.alanen@keitelegroup.fi                                   tero.kosonen@rauanheimo.com