Keiteleen tuotantolaitos.

Keitele Forest -konsernin tulos 9/2020 – 8/2021

TILIKAUDEN 2021 TUNNUSLUVUT

 1.9.2020 – 31.8.2021   1.9.2019 – 31.8.2020
 Liikevaihto  356,0 miljoonaa euroa  292,0 miljoonaa euroa
 Liikevaihdon kasvu  21,9 %  8,6 %
 Investoinnit  7,45 miljoonaa euroa  24,8 miljoonaa euroa
 Taseen loppusumma  268,7 miljoonaa euroa  229,9 miljoonaa euroa
 Omavaraisuusaste  54 %  42,3 %

 

Keitele Forest -konsernin liikevaihto tilikaudella 2020/9 – 2021/8 oli 356 miljoonaa. Havusahatavaran ja puutuotteiden kysyntä ja hintakehitys tilikauden aikana oli vahvaa. Aikaisempien vuosien mittavien investointien myötä sahatavaran toimitusmäärä kasvoi 9% ja puutuotteiden toimitusmäärä 6%, mikä yhdessä paremman kapasiteetin käyttöasteen kanssa kasvatti liikevaihtoa ja paransi tulosta.

Konsernin henkilöstö oli tilikauden aikana keskimäärin 512 henkilöä (v. 2020, 515 hlöä) ja tilikauden lopussa 503 henkilöä. Maksetut palkat olivat 19,8 miljoonaa euroa (v. 2020, 18,8 miljoonaa euroa). 40v-juhlavuotenaan konserni maksoi henkilöstölle voittopalkkiota 811.500 euroa. Keitele Forest–konserni ei ole lomauttanut henkilöstöään tai urakoitsijoitaan kertaakaan yhtiön 40 vuoden toiminnan aikana. Valtiolle tilitetyt palkkojen ennakonpidätykset olivat 4,0 miljoonaa euroa (v. 2020, 3,8 miljoonaa euroa) ja välilliset verontilitykset olivat 77,0 miljoonaa euroa (v. 2020, 62,3 miljoonaa euroa). Keitele-konserni ei ole käyttänyt venäläistä raaka-ainetta, eikä valmistamiamme tuotteita ole myyty Venäjälle tai Valko-Venäjälle, eikä kuljetettu konfliktialueiden läpi markkinoille.

Maailman talous ja samalla sahatavaramarkkina on tällä hetkellä isojen haasteiden äärellä. Ukrainan sota, kiihtyvä inflaatio, korkojen nousu ja yleinen epävarmuus tulevasta heikentävät nyt näkymiä. Sahatavaran käyttöä kasvattanut koronapandemian tuoma korjausrakentamisbuumi on myös hiipunut erityisesti Euroopassa, kun koronarajoituksia on purettu ja ihmiset ovat palanneet normaaliin elämään. Tulevan ennustaminen on juuri nyt erittäin vaikeaa.

Yhtiön vahva tase ja aikaisemmin tehdyt oikea-aikaiset investoinnit antavat Keitele Forest -konsernille kyvyn sietää epävarmuutta ja tulevia haasteita.


Lisätietoja:
Ilkka Kylävainio
Hallituksen puheenjohtaja
puhelin 020 7469 200
matkapuhelin 0400 375 009
sähköposti ilkka.kylavainio@keitelegroup.fi