Vahva kiinnitys metsään!

– Metsäala on ollut minulle luonnollinen valinta. Monet harrastukseni ovat pienestä saakka liittyneet vahvasti luontoon ja metsä on aina ollut paikka, jossa viihdyn. Kotiseudullani Pudasjärvellä metsien käytöllä on pitkät perinteet ja täällä lapsuuteni ja nuoruuteni viettäneenä minustakin on kasvanut ”metsäläinen”. Mielestäni se on positiivinen ilmaisu.

– Suvussani on metsäammattilaisia monessa sukupolvessa taaksepäin, joten veri sitäkin kautta on vetänyt metsään.

– Metsäalan opinnot suoritin Rovaniemellä ammattikorkeakoulussa ja valmistuttuani metsätalousinsinööriksi aloitin työurani Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen palveluksessa Kinnulan alueen metsäneuvojana. Takaisin kotiseudulleni palasin vuonna 2015, kun siirryin silloisen Metsänhoitoyhdistys Pudasjärven, nykyisen Mhy Koillismaan metsäasiantuntijaksi. 7 vuoden Mhy uran jälkeen vaihdoin roolia palveluntarjoajasta metsänomistajapuolelle, kun otin vastaan tehtävän yksityisen yhteismetsän metsäomaisuuden hoitamisesta. Muutama vuosi meni niissä hommissa toimialueen ollessa koko Suomi.

Keiteleen Hakkuut Inarissa, Sodankylässä.

– Mhy:n kautta pääsin näkemään, kokemaan ja tekemään kaikkea metsien käyttöön liittyviä toimenpiteitä hakatusta maapohjasta päätehakkuuseen, sekä kaikkea metsäomaisuuden hallinnan eri vaiheita. Yhteismetsässä pääpaino on oman metsäomaisuuden hoidossa ja toki metsätilakauppa oli keskeisessä osassa myös. Tästä eteenpäin toimenkuvassani keskeisin tehtävä liittyy talousmetsien olennaisimpaan osaan, eli puukauppaan. 

– Innolla lähden nyt kohti uusia haasteita Keitele Forestin hankintaesimiehenä Pudasjärven ja Ranuan alueella. Keitele Forest on metsäsi arvoinen kumppani ja samaan pyrin itsekin. 

 Keitele Forest hankkii aktiivisesti niin tukki- kuin kuitupuutakin. Olemme erityisesti kiinnostuneita mäntytukkivaltaisista päätehakkuista ja kakkosharvennuksista. Tavataan puukaupoilla!

Hankintaesimies

Teemu Leppänen
Puh. 040 531 4698
teemu.leppanen@keitelegroup.fi
Hankinta-alue: Ranua ja Pudasjärvi