Tukkeja, puumarkkinabarometri.

Toivomme normaalia puukauppaa

Maailma ympärillämme on ollut viime ajat monella tapaa poikkeuksellinen. Alkuvuoteen on sisältynyt niin lakkoja kuin korona-kriisiä. Samoin sääolot ovat olleet hyvin erikoiset: osalla toiminta-alueellamme ei ole ollut talvea juuri lainkaan ja pohjoisessa on taisteltu poikkeuksellisen lumisen talven kanssa.

Poikkeusoloista huolimatta kaikki sahamme ovat toimineet normaalisti kahdessa vuorossa keskeytyksettä. Puukauppa ja puuhuolto ovat toimineet tilanteeseen nähden hyvin, vaikka olosuhteet ovat olleet haastavat. Tästä kiitos puuhuollossa ahkeroiville ja metsänomistajille. Keiteleen investoinnit ovat jatkuneet myös suunnitellusti, mikä mahdollistaa edelleen tukin käytön kasvattamisen. Tulevaisuuteen uskotaan ja samalla tämä on viesti myös metsänomistajalle: tukkia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Keitele Group saavutti 10 miljoonan sahatavarakuution rajapyykin hiljan. Seuraavaan rajapyykkiin -olkoon se vaikka 20 miljoonaa kuutiota- päästään varmuudella nopeammin. Kuitenkaan ilman aktiivista työtä niin metsissä, puuhuollossa kuin tehtailla se ei tule. Tärkeässä asemassa ovat metsänomistajat ja kestävä metsänhoito, joka tuottaa laadukasta raaka-ainetta sahaukseen. Kestävä ja hyvä metsänhoito tarkoittavat esimerkiksi nopeaa ja onnistunutta uudistamista, taimikon perkausten tekoa jotta haluttu puulaji lähtee reippaasti kasvuun, oikea-aikaisia harvennuksia, juurikäävän ja muiden tuhojen torjuntaa ja ympäristön sekä tärkeiden elinympäristöjen huomioimista. Kun katsotaan tulevaisuutta kymmeninä vuosina eteenpäin, niin mainituilla asioilla on suuri merkitys.

Erityisen tärkeää myös poikkeusoloissa on huolehtia siitä, että pyörät pysyvät pyörimässä ja metsien hoito- sekä hakkuutoimet ovat aktiiviset. Metsissä ei ole mitään syytä hidastaa puukauppa- ja hoitotoimenpiteitä vaan päinvastoin. Toimeentuloa metsätaloudesta tarvitaan tänään entistä enemmän. Ei anneta koronan purra puuhun. Myymällä puuta Keiteleelle varmistat, että vientitulojen virta ja muut positiiviset vaikutukset jatkuvat.

Sahojemme tilauskannat ovat normaalit. Tukkipuuta kuluu tasaisesti kaikilla kolmella sahallamme päivittäin yhteensä noin 150 rekkakuormaa. Sahatukin ostotarpeemme onkin tasaista ja jatkuvaa. Puun hinnat ovat hyvällä keskimääräisellä tasolla ja tarkalla puun katkonnalla varmistamme parhaan puukauppa-tilin metsänomistajalle.

Markkinanäkymää eteenpäin on hyvin haasteellista ennustaa esimerkiksi Keski-Euroopan hyönteistuhohakkuiden ja koronakriisin mahdollisesti aiheuttamien häiriöiden vuoksi. Kuitenkin vanhan metsämiesten viisauden mukaan puuta kannattaa myydä silloin kun sitä kysytään ja sellaista puuta kun kysytään. Tällä hetkellä Keiteleen puunhankintaan haetaan nimenomaan sahatukkia – niin kuusta kuin mäntyä. Omalta osaltaan Keitele Forest tulee olemaan entistäkin aktiivisempi metsänomistajien suuntaan.

Puukaupoissa ei ole nyt syytä varovaisuuteen ja metsät eivät ole karanteenissa. Keiteleen osalta toivomme aktiivista puukauppavuotta.

Ilpo Pentinpuro
Metsäpäällikkö, Keitele Forest