Tukkirekka maalaismaisemassa.

Toimitusketjujen ruuhkautuminen näkyy myös Keiteleen logistiikassa

Keitele Group, kuten muutkin kotimaiset metsäteollisuusyritykset, tarvitsevat toimivaa ja luotettavaa logistiikkaa raaka-ainehuoltonsa, sekä valmistamiensa loppu- ja sivutuotteiden toimitusten turvaamiseen. Valmiit sahatavara- ja puutuotteemme viedään suurelta osin Suomen rajojen ulkopuolelle, asiakkaiden sijaitessa välillä hyvinkin etäällä niiden valmistuspaikasta, eli Keiteleeltä, Alajärveltä tai Kemijärveltä. Syrjäinen sijaintimme ja valtaosin aina meritse alkavat kuljetukset aiheuttavat meille lähtökohtaisesti selkeää kustannushaittaa, jota on vaikea kompensoida toimittaessa globaaleilla markkinoilla.

Toimiva tie- ja rautatieinfra on keskeinen edellytys raakapuu-, hake-, sekä sivutuotejakeiden kuljetuksillemme, kuten myös tuoteliikenteillemme satamiin ja kotimaisille asiakkaille. Pyrimme vähentämään tonnikilometrisuoritetta ja siten hiilidioksidipäästöjä maksimoimalla lain sallimat kuormakoot, sekä pyrkimällä reittisuunnittelussa mahdollisimman vähäiseen tyhjämatka-ajoon. Toteutamme myös pisimmän kotimaisen kuljetusreittimme Kemijärveltä Kotkaan junalla, joskin autokuljetusmuoto on kuitenkin koko toimintaamme ajatellen sen ehdoton ja korvaamaton perusedellytys. Kuljetuksia ajavat kumppaniyrityksemme ovatkin erittäin merkittäviä maakunnallisia työllistäjiä, kuten koko monivaiheinen logistiikkaketju kokonaisuudessaankin on.

Fossiilisista polttoaineista luopumiseen tähtäävät hankkeet ovat osa ilmastonmuutoksen etenemistä ehkäisevää tärkeää työtä. Toistaiseksi autonvalmistajat eivät kuitenkaan ole kyenneet osoittamaan dieselmoottorille varteenotettavaa vaihtoehtoa suurimpien ajoneuvoyhdistelmien painoluokkaan. Tämä realiteetti tulisi tunnustaa ja alentaa kyseisen polttoaineen verotusta, kunnes ei fossiilinen vaihtoehto ja siihen vaadittava jakeluverkosto on olemassa. Sähköistyminen tuleekin tapahtumaan ensin tuotantolaitoksilla tapahtuvan lastinkäsittelyn osalta ja vähitellen siirtyy pidempiin kuljetuksiin yhtenä vaihtoehtona vähentää CO2-päästöjä.

Kulunut vuosi on ollut varsin poikkeuksellinen myös globaaleiden toimitusketjujen osalta. Pandemian aiheuttama kysynnän äkkinäinen lasku, ja hieman myöhemmin sen erittäin nopea kiihtyminen ihmisten siirtyessä palveluiden kuluttamisesta tavaroiden kuluttamiseen ja nettikauppaan, aiheuttivat konttisaatavuuteen sekä niiden rahtihinnoitteluun yhä jatkuvan poikkeustilan. Suomen syrjäisen sijainnin takia tämä näkyy meillä konttien heikkona saatavuutena, koska varustamot pyrkivät palauttamaan Aasiasta Euroopan suuriin konttisatamiin saapuvat kontit mahdollisimman nopeasti sinne takaisin. Satamien koronasulut ja Suezin kanavan keväinen tukkeutuminen pitävät huolen siitä, että tilanne ei normalisoidu oletettavasti vielä lähikuukausina. Maakuljetuspuolen yksi haasteista on akuutti ja suuren mittakaavan ongelmaksi kasvanut kuljettajapula, joka on ilmiönä levinnyt Euroopassa ja USA:ssa jo varsin laajalle. Suomen osalta Eurooppaan suuntautuvien trailerikuljetusten saatavuuteen ja hinnoitteluun vaikuttaa oleellisesti myös viennin ja tuonnin välinen volyymitasapaino, missä voidaan nähdä juuri nyt merkittäviä alueellisia eroja.

Haasteista huolimatta olemme kyenneet toimittamaan asiakkaiden tilaamat tuotteet pienillä konttisaatavuudesta johtuvilla viivästyksillä. Vaikka tulevaisuuden osalta myös logistiikan saralla on monia epävarmuustekijöitä, niin yksi asia on varma: asiakkaidemme vaatimukset toimittajan logistiselle suorituskyvylle eivät madallu. Vaaditaankin kovaa työtä sekä luovia ratkaisuja yhdessä pitkäaikaisten logistiikkapartnereidemme kanssa, jotta hyvä toimitusvarmuutemme säilyy vastakin.

Matti Alanen
Toimitusketjun johtaja Keitele Timber Oy