Metsäyhtymä tuottaa puuta tasaisesti

Maaningan Tuovilanlahdessa asuvat Jukka Mykkänen ja Mikko Rytkönen ostivat ensimmäisen yhteisen metsätilan kahdeksan vuotta sitten, jolloin metsän yhteisomistuksesta syntyi metsäyhtymä. Yhtymä sai metsämaan ostoon pankkilainaa helpommin kuin mitä yksityishenkilöt olisivat erikseen saaneet.

Metsäyhtymän metsät ovat miesten asuinpaikkojen lähellä, teiden välisissä ”kolmioissa”, joten niiden hoito sekä puunkorjuut ovat varsin helppoja ja onnistuneet hyvin.

– Metsien hoitoon tai puukauppaan ei metsäyhtymän olemassaolo sinänsä vaikuta. Yhtymässämme on kolme erillistä tilaa, joiden pinta-ala on yhteensä runsaat 120 hehtaaria, joten siinä riittää jatkuvasti hoitotöitä, Mykkänen kertoo.

Miesten mukaan samat hoitotyöt olisi tietysti tehtävä, vaikka metsän omistaisi yksityishenkilönä. Yhtymä aikoo toki ostaa lisää metsää, jos se onnistuu hankkimaan sitä lähialueilta.

– Teemme yhtymän metsissä raivaukset ja istutukset itse. Yhtymässä on kasvatusmetsiä, joissa melkein joka vuosi on tehty hakkuita. Metsät kasvavat pääosin kuusta ja jonkin verran mäntyä. Puukauppoja olemme tehneet joustavasti tilanteen mukaan. Käytämme sekä päätehakkuita että yläharvennusmenetelmää, Rytkönen esittelee.

Hyvin hoidettuja metsiä

Yhtymä on kilpailuttanut puukaupat itse, ja Keitele Forest on todettu parhaimmaksi vaihtoehdoksi. Kauppoja on hoitanut Keitele Forestin puolelta hankintaesimies Jani Rissanen. Yhteistyö on aina sujunut hyvin ja joustavasti.

Rissasen mukaan Mykkäsen ja Rytkösen yhtymän metsät ovat erittäin hyvin hoidetut. Taimikot ja raivaukset ovat kunnossa, ja puukauppaa on tehty melko säännöllisesti eli puuta on laitettu liikkeelle.

Maaninka ja Pielavesi ovatkin Keitele Forestin tärkeitä hankinta-alueita muun muassa siksi että kuusivaltaiset metsät tuottavat puuta hyvin ja kuljetusmatka yhtiön Keiteleen-tuotantolaitoksille on lyhyt.

Jukka Mykkänen ja Mikko Rytkönen eivät työskentele pelkästään metsänhoidon ja puunmyynnin parissa: Rytkönen toimii huoltopäällikkönä, kasvattaa myös omalla tilallaan metsää sekä harjoittaa kasvinviljelyä 100 hehtaarin peltoalalla. Mykkäsellä puolestaan on omien metsien lisäksi kuljetusyritys.

Kunnollinen katkonta kasvattaa puukauppatiliä

Mykkänen ja Rytkönen ovat tyytyväisiä Keitele Forestin asiakkaita.

– Erityiskiitosta pitää antaa Keitele Forestin tarjoamaan tukin talteenoton tarkkuuteen eli katkontaan, sillä yrityksellä on katkonnassa käytössä monipuoliset ja metsänomistajan kannalta edulliset pituudet ja läpimitat. Asiakkaalle on siis tarjolla erilaisia tukkimittoja, niin lyhyttä, järeää kuin pienmittojakin, Rytkönen sanoo.

Mykkäsen mukaan tärkeältä osalta onnistuneeseen katkontaan myös vaikuttavat Keitele Forestille puuta korjaavan Nilakka Forest -korjuuyhtiön ammattitaitoiset ja huolelliset motokuljettajat. He osaavat käyttää tarjolla olevia mittoja ja tekevät hyvää korjuujälkeä eli käsittelevät asiakkaan omaisuutta huolellisesti ja ovat siten paljon vartijoina.