Vahvaa kokemusta ja osaamista Laukaan, Saarijärven ja Äänekosken hankinta-alueelle

Vahvaa kokemusta ja osaamista Laukaan, Saarijärven ja Äänekosken hankinta-alueelle

 

”Metsäalalle oli aikoinaan kutsumus,” kommentoi Jarmo Kuorinki, Laukaan, Saarijärven ja Äänekosken alueen uusi hankintaesimies. Hänellä on nyt ensimmäiset kuukaudet täynnä Keitele Forestilla, mutta alalla hän on ollut yli 20 vuotta.

Jarmon isä ja ukki olivat töissä aikoinaan samalla Peuravuonon sahalla, Inarissa. Siitä lähtien metsä, puut ja sahaus ovat olleet Jarmolle tuttuja asioita, koska niistä puhuttiin kotona ja sahaankin pääsi tutustumaan.

Nuorena miehenä Jarmo oli kiinnostunut kalastuksen ja metsästyksen lisäksi urheilusta ja hän löysi itsensä yläkoulun jälkeen Vuokatista, missä pystyi yhdistämään metsäalan peruslinjan opiskelut ja urheilun.Urheilun jäädessä taka-alalle, kiinnostus alaan johdatti Jarmon jatko-opiskelemaan Rovaniemelle ja metsätalousinsinööriksi hän valmistui 2002.

 

Opiskelun jälkeen heti töihin

Valmistumisen aikaan löytyi mieluisaa työtä Metsänhoitoyhdistyksestä, ensin Keski-Pohjanmaan MHY:stä ja sen jälkeen pidempi, lähes 20 vuoden ura Keski-Suomen MHY:ssä pääasiassa vastuualueena puukauppa ja siihen liittyvät työt.

“Sekä Saarijärvellä, että Laukaassa puusto vaihtelee puhtaista männiköistä rehevimpiin kuusimaihin.”

Metsän kasvulle hyvät olosuhteet

Keiteleen hankinta-aluetta Keski-Suomen pohjoisosissa, mikä Jarmolle on tullut vuosien mittaan tutuksi, hän luonnehtii hyväkasvuiseksi, ”Sekä Saarijärvellä, että Laukaassa puusto vaihtelee puhtaista männiköistä rehevimpiin kuusimaihin.  Alueilla on eri kasvuvaiheessa olevia metsiä, taimikoita, harvennuskokoista metsää ja uudistuskypsiä leimikoita. Saarijärveltä ohjaamme tukkia Alajärven ja muilta alueilta Keiteleen sahatehtaalle.”

”Puiden terveystilanne alueellani on mielestäni hyvä, sillä esimerkiksi boorin puutetta on huomattavasti vähemmän kuin Pohjois-Savon alueella. Alueen metsiä on lannoitettu hyvin, ja tästä hyvänä esimerkkinä on äskettäin tekemäni metsäkäynti hyväkasvuiseen 40-50 vuotiaaseen männikköön. Siinä lannoitus näkyi lisääntyneinä kuutioina verrattuna lannoittamattomaan samanikäiseen metsään. Suosittelen lannoitusta sinne, minne se hyvin sopii. Metsänomistajan rahapussi kiittää kyllä lannoituksesta puun korjuuvaiheessa.

 

Keitele Forestin monipuoliset tukkimitat lisäävät tukkisaantoa

 Sahayhtiö, joka on erikoistunut käyttämään pitkiä ja järeitä tukkeja, harvoin saa tukkiosan tarkkaan talteen. Tällöin tukkia ei saada rungosta täysimääräisesti. ”Meillä, Keiteleellä uudenaikaisten sahojen ja monipuolisten korjuumittojen ja -menetelmien ansiosta tukkiprosentti eli tukin saanto on kuitenkin hyvä. Sahatuotteiden jatkojalostus eli esimerkiksi liimapuun valmistus tarvitsee monenlaisia pituuksia.”

”Lyhyitä tukkipituuksia tarvitaan. Meillä on erilaisia mittoja käytössä jatkuvasti eli puunmyyjä voi kaupantekohetkestä riippumatta luottaa siihen, että kun puu luvataan ostaa tukkina, se myös korjataan, tehdään ja maksetaan tukkina.” Vakuuttaa Jarmo Kuorinki.

Meillä, Keiteleellä uudenaikaisten sahojen ja monipuolisten korjuumittojen ja -menetelmien ansiosta tukkiprosentti eli tukin saanto on kuitenkin hyvä. Sahatuotteiden jatkojalostus eli esimerkiksi liimapuun valmistus tarvitsee monenlaisia pituuksia.”

 

Hyväkuntoinen metsätie on tärkeä osa metsänhoitoa ja puunmyyntiä

Kehitettävääkin alueelle on: ”Metsäautoteitten kuntoa on hyvä seurata, sillä tien kunto vaikuttaa useinkin korjuumahdollisuuksiin. Hyväkuntoinen metsäautotie, reilut kääntö- ja lanssipaikat tarjoavat ympärivuotista korjuumahdollisuutta. Metsätien perusparannuksen jälkeenkin riittää tehtävää tien kunnossapidossa. Suoraan sanoen hyväkuntoisen tien varrella olevasta palstasta on helpompi tehdä tarjous.

”Toinen kehitettävä alue on rajalinjojen aukaisu ja rajapyykkien kuntoon laitto. Vaikka nykyään käytetään paikannuslaitteita niin selkeät rajalinjat eivät jätä palstan rajaa arvailun varaan.”

Kysyttäessä, Jarmo kertoo, että hänen vahvuutensa on sadoilla palstoilla liikkumisen tuoma kokemus ja osaaminen mm. leimikon suunnitteluun. ”Näen heti järkevät hakkuukohteet, ajourat ja puun varastopaikat. Huomioin myös luontokohteet, lähteet ja purot. Ja ennen kaikkea kuuntelen asiakkaan toiveet. Pyrin aina käymään palstalla ja käynnin jälkeen on hyvä aloittaa leimikon suunnittelu ja tarjouksen valmistelu.”

 

Jatketaan Keiteleen hyvällä mallilla hankintaesimiehenä

Toivotan uudet ja jo tutut metsänomistajat  ottamaan rohkeasti yhteyttä. Siitä lähtee liikkeelle tilakäynnit ja saadaan asioita vireille. Meillä sahayhtiössämme on nyt ostossa kesäkohteet ja erityisesti mäntyharvennukset. Tässä alla on yhteystietoni.

 

Hankintaesimies
Jarmo Kuorinki

Puh. 040 827 6699

jarmo.kuorinki@keitelegroup.fi
Hankinta-alue: Laukaa, Saarijärvi ja Äänekoski

Teksti: Olli Ljokkoi, kuvat: Ponsse ja Keiteleen kuva-arkisto