Tuloksellinen puukauppa tärkeää maatilan taloudelle

Puukauppa tukee mukavasti Hauta-ahon tilan kokonaistaloutta Pihtiputaalla. Yhteistyö Keitele Forest Oy:n kanssa on mutkatonta ja tuloksellista, ja oikea hintataso ja tehokas tukin katkonta antaa myyjälle hyvän puukauppatilin erilaisissa markkinatilanteissa.

Mika Kautiaisen perheen lypsykarjatila Hauta-aho sijaitsee Kojolan kylässä Pihtiputaalla, aivan Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan rajalla. Tilalla on noin 30 lypsylehmää ja yli 90 hehtaarin pellot kasvavat luomuviljeltyä nurmea sekä lisäksi kauraa.

– Tilan kustannukset ovat kasvaneet reilusti, mutta tuotot eivät oikein tässä pysy perässä. Suunnitelmissamme onkin luopua lähivuosina lypsykarjasta, Kautiainen kertoo.

Metsätalous on vielä tällä hetkellä lypsykarjatilan sivutoimena. Tilalla on erilaisessa kasvuvaiheessa olevaa, pääasiassa mäntyvaltaista metsää 150 hehtaaria. Pääosa metsistä on varsin lähellä maatilaa eli Kojolan kylän alueella ja siten helposti hoidettavissa. 

– Vaikka metsänkasvatus on tavallaan tilan sivutoimena, se on tärkeää tilalle. Tarkoituksena on ostaa lisää metsää, jos sopivia palstoja tulee myyntiin. Tyttäremme ovat nyt 13- ja kahdeksanvuotiaita ja saa nähdä, kiinnostuisivatko he aikuisina jatkamaan ja kehittämään metsätilan toimintaa. Vähän sellaisiakin merkkejä on ilmassa jo ollut, Kautiainen tuumaa.

Metsänhoitotyöt omin voimin

Kautiainen pyrkii tekemään mahdollisimman paljon itse kaikki metsänhoitotyöt eli esimerkiksi istutukset, taimikoiden hoidot ja ensiharvennukset, joten metsässä riittää työtä varsin paljon. Raivauksissa hän on käyttänyt myös paikallisen Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ry:n palveluita.

Kautiainen kasvattaa puuta perinteisin menetelmin. Nyt hän on tehnyt kolmannen puukauppansa Keitele Forestin kanssa. Viime talvena metsissä tehtiin päätehakkuuta noin kaksi hehtaaria ja harvennusta lähes 11 hehtaaria. Leimikkoa on tulossa lisää päätehakkuuseen kolme-neljä hehtaaria tänä syksynä.

Tukin katkonta kohdallaan

Yhteistyö hankintaesimies Antti Puurulan ja koko Keitele Forestin kanssa on sujunut oikein hyvin. Myös taimet tulevat tilalle Keitele Forestin toimittamina.

– Puun hinta on Keitele Forestin kanssa kohdallaan ja hinnan kehitys näyttää olevan menossa oikeaan suuntaan. Meidän kemiammekin kohtaavat Antin kanssa hyvin, Mika Kautiainen hymyilee.

Puurula vahvistaa, että miehet puhuvat keskenään paljon asiaa ja hommat hoidetaan jämptisti, mutta huumoria pitää jutuissa aina olla sopivasti mukana.

Kautiainen on tyytyväinen myös siihen, että Keitele Forestin tukin katkontatulos on tarkka ja monipuolinen.

– Hyvällä katkonnalla saadaan tukkipuu hyödynnetyksi tehokkaasti ja siten myös puukauppatili muodostuu mahdollisimman hyväksi.

Hakkuutyöt tekee alueella jo pitkään urakoitsijana toiminut reisjärveläinen Honkaperä Forest Oy, jonka työn jälkeen niin Kautiainen kuin Puurula ovat tyytyväisiä. Siikalatvasta toimivan Hyvärisen Puukuljetus Oy:n kuljetuksetkin toimivat tarkasti suunnitelmien mukaan.

Mäntyvaltainen hankinta-alue

Hankintaesimies Antti Puurulan toimipiste ja asunto ovat Reisjärvellä. Hänen hankinta-alueeseensa kuuluvat Kinnula, Lestijärvi, Pihtipudas, Sievi eteläinen ja Reisjärvi. 

Alueen metsät ovat varsin mäntyvaltaisia eli mäntyä on suhteessa kuuseen noin 70–30. Talvileimikoita alueella on noin puolet hakkuiden kokonaismäärästä. Keitele Forestin tältä alueelta hankkimat kuusitukit menevät Keiteleen tuotantolaitoksille ja mäntytukit Alajärvelle.

Puurulan mukaan tälläkin alueella on metsäteiden ja pienten paikallisteiden kunnostusvelkaa eli tiet vaatisivat nykyistä enemmän kunnostusta ja kunnossapitoa.

– Metsät ovat täällä varsin hyvin hoidettuja. Metsiä omistavat niin perinteiset maatilojen omistajat kuin yhä enemmän myös ”etäomistajat” eli muualla asuvat henkilöt. Täällä on sama ilmiö kuin muualla, että metsätilakauppoja tehdään paljon ja ostohinnat ovat varsin korkeat. Ostajista aika moni on sijoitusyhtiöitä, Puurula kertoo.

Metsässä työssä ja vapaalla

Hankintaesimies, metsätalousinsinööri Antti Puurula työskenteli aiemmin metsänhoitoyhdistyksessä Reisjärvellä kymmenen vuotta, ja on nyt ollut Keitele Forestin palveluksessa kolme ja puoli vuotta.

Puurulan kotitila oli perinteinen maitotila metsineen, joten uravalinta metsäalalle oli varsin selkeä. Harrastuksina hänellä ovat metsästys ja kalastus. Puurulan perheeseen kuuluvat vaimo ja kolme poikaa.

Teksti: Jarmo Seppälä

Kuvat: Mikko Tikkanen