Tomi Luonuan hankinta-alueella turvemaita ja kuivahkoja kankaita

 

”Nykyisen hankinta-alueeni metsät ovat pääasiassa turvemaita sekä kuivahkoja että tuoreita kankaita. Vuosikymmeniä sitten ojitetut turvemaat kasvavat jo hyvin tukkipuuta. Hoidetuilta turvemailta voi korjata hyvinkin parhaimmillaan 200-300 mottia hehtaarilta, josta tukkipuun osuus lähentelee 70-80 prosenttia. Vaihtelu, puun laatu ja runkomuoto ovat turvemailla enemmän muuttuvia verrattuna kankaisiin nähden. Turvemaiden puustolle luontuvilla, Keiteleen tukkimitoilla, korjuussa kertyy tukkipinoa, joka kuivan kesänajan aikaan tulouttaa puukauppatilin nopeasti.”

Turvemaat seurantaan

 

”Rohkaisenkin tässä metsänomistajia tarkastelemaan millaisessa kasvussa turvemaan puusto

  1. Onko taloudellisesti järkevää harventaa vai uudistushakata. Tässä asiassa on syytä tarvittaessa käyttää meidän, ammattilaisen apua ja kokemusta. Yhdessä tarkastellen asiat selkenevät ja syntyy selkeä suunnitelma, miten metsän kanssa edetään.

Turvemaiden korjuussa kokemus on parhain konsultti. Yhteistyökumppaniemme motoketjujen ammattitaito ja konekanta on muotoutunut alueen maastoja ja korjuuolosuhteita parhaiten hyödyntäväksi. Kuivina kesinä turvemaiden korjuu luontuu hyvin ja tehokkaasti.”

Näillä asiantuntevilla lauseilla tiivistää Tomi Luonua tilannetta hankinta-alueellaan, jossa hän on toiminut kohta yhdeksän vuoden ajan hankintaesimiehenä. Ennen Keitelettä Tuomarniemellä metsätalousinsinööriksi opiskellut Tomi hankki kokemusta Metsä Groupin ostoesimiehenä neljän vuoden ajan.

 

Metsänomistajan luottamus on ansaittava

 

”Työssäni olen tavannut satoja metsänomistajia ja jokainen tapaaminen on tuonut osaamispakkiini niitä asioita, joissa rakennetaan pitkäaikaista luottamusta ja asiakkaan parhaaksi toimimista. Edelleen on vahvistunut käsitykseni, että keskustelut ja käynti palstalla vievät asioita eteenpäin.”

”Hankinnassa metsänomistajia kiinnostaa Keiteleen tukkimitat ja hyvä tukkisaanto. Esittelen metsänomistajille mm. Excelin avulla miten tukkisaanto vaikuttaa puukauppatiliin nostavasti erilaisilla muuttujilla.

Kyllä kaupan kättelyyn vaikuttaa myönteisesti myös Keitele vakavaraisena perheyrityksenä. Puukauppa Keiteleen kanssa jättää kantorahat metsänomistajan kotiseudulle ja hyödyttää koti-Suomea välillisinä työpaikkoina ja verotulona.

Hankintaesimies Tomi Luonua kannustaa tekemään metsänhoitotyöt ajallaan. Ja ellei siihen itse kykene tai metsä on pitkän matkan päässä apua on hyvä kysyä oman alueen hankintaesimieheltä. 

Monipuoliset hakkuut

”Ostossa meillä on uudistushakkuiden lisäksi myös harvennukset. Moni metsänomistaja kysyy myös yläharvennuksista ja jatkuvan kasvatuksen hakkuista? Uusina asioina nämä eivät tule myöskään motoketjullemme, sillä näitä ”uusia” hakkuumenetelmiä tehdään aina silloin tällöin.”

Jouhevaa metsäkauppaa ja korjuuta edesauttaa alueeni ja metsät tuntevat motokuskit ja metsäautotiestöä jo vuosia ajaneet kuljettajat.

 

Ostamme nyt sekä uudistus- että kasvatushakkuita.

Kysy tarjous alueesi hankintaesimieheltä!

 

Hankintaesimies

Tomi Luonua

Puh. 040 572 5732

tomi.luonua@keitelegroup.fi

Hankinta-alue: Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäntä ja Siikalatva