Suunnitteletko puun myymistä – tätä kaikkea puukauppa on

Suunnitteletko puun myymistä – tätä kaikkea puukauppa on

Metsänomistajat tekevät Suomessa noin 150 000 puukauppaa. Tässä tietopaketti siitä, mihin kaikkeen puukauppa kytkeytyy!

  1. Puukauppa pitää liikkeellä maaseutua ja koko maata

 

Yksityismetsien puukaupoista kertyi metsänomistajille tuloja yli 2,4 miljardia euroa vuonna 2022. Summasta yli 70 prosenttia kertyi tukkipuusta. Metsänomistajat saivat eniten puukauppatuloja Pohjois-Savossa (305 milj. €), Etelä-Savossa (291 milj. €), Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa (268 milj. €).

Puukauppatulojen merkitystä aluetalouden tukijalkana korostaa, että ne tuovat elinvoimaa myös harvemmin asutuille maaseutualueille.

  1. Hiili säilyy sahatuotteissa

Sahateollisuuden tuotteiksi päätyvä puu – esimerkiksi lankut, laudat, rimat ja liimapuu – varastoi hiiltä parhaimmillaan satoja vuosia. Esimerkiksi Keitele Groupin Suomessa valmistamasta liimapuusta suuri osa päätyy Japaniin omakotitalojen, koulujen tai päiväkotien rakennusmateriaaliksi.

  1. Monta mittaa on paras

Sahayhtiöllä ja puuta myyvällä metsänomistajalla on yhteinen tavoite: maksimoida arvokkaiden tukkien ja pikkutukkien osuus. Mitä enemmän puun rungosta saadaan talteen tukkina, pikkutukkina tai parruna, sitä enemmän metsänomistaja saa puukaupassa tuloja. Vastaavasti saha saa itselleen enemmän raaka-ainetta, jota se voi jalostaa asiakkailleen.

Nyrkkisääntö on, että mitä enemmän katkontamittoja puun ostajalla on tarjota, sitä paremmin arvokas tukki saadaan talteen ja sitä enemmän myyjän pankkitili karttuu. Mitä suurempi on tukin, pikkutukin ja parrun osuus, sitä vähäisemmäksi jää pieniläpimittaisen, selluloosaksi käytettävän ja halvemman kuitupuun osuus rungosta.

  1. Mitat tärkeitä kaikilla kohteilla – korostuvat harvennuksilla

Katkontamittojen merkitys metsänomistajan kukkarossa korostuu, kun kaupan kohteena olevat puut alkavat olla niin suuria, että ne ovat tukki-, pikkutukki- ja kuitupuun kokoluokkien rajoilla. Puutavaralajien mitat ja laadut puunjalostajien välillä vaihtelevat sen mukaan, miten yritys voi hyödyntää metsänomistajalta ostamansa puun.

Metsänomistajan kannalta on eduksi, kun eri puulaadut päätyvät mahdollisimman arvokkaiksi raaka-aineiksi jalostukseen. Puukauppatiliin voi olla tuntuvaa vaikutusta esimerkiksi sillä, että puunostaja voi hyödyntää tukeiksi liian pienet koivurungot pikkutukkeina eikä sellupuuna.       

  1. Rahaa tilille jo ennakkoon

Kauppaa tehdessä yleinen käytäntö on, että rahat siirtyvät myyjälle silloin, kun tavara on ostajalla. Puukaupoissa metsänomistaja voi saada osan kauppasummasta jo ennakkomaksuna, kun puukauppasopimus on allekirjoitettu. Keitele Groupin kaupoissa ennakkomaksu on lähtökohtaisesti kymmenen prosenttia. Kaupan loppusumman Keitele Group tilittää metsänomistajalle 30 päivän sisällä hakkuun päättymisestä. 

  1. Ei sikaa säkissä – tule vieraaksi tutustumaan!

Kokeneille puunmyyjille homma on tuttua. Mutta entä jos kauppoja ollaan suunnittelemassa ensimmäistä kertaa? Puukauppaa tehdessä ei halua iskeä kirvestä kiveen tai hankkia sikaa säkissä.

Olet tervetullut seuraamaan Keitele Groupin puunkorjuuta korjuutyömaalle esimerkiksi oman metsätilasi naapurustoon. Keitele Groupin hankintaesimies on henkilökohtaisena oppaanasi.

Työmaalla näkee käytännössä, miten puu korjataan. Vierailu avaa silmiä ja antaa mahdollisuuden       keskustella hankintaesimiehen lisäksi myös koneenkuljettajan kanssa.

Kuvassa hakkuutyömaalla Daniel Jusslin, hänen hankinta-alueensa ovat: Maalahti, Mustasaari, Pedesöre, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vähäkyrö ja Vöyri.

 

 

7. Päätehakkuu on uuden sukupolven alku

Kun puukaupassa tehdään uudistus- eli päätehakkuu ja sen seurauksena syntyy yli 0,3 hehtaarin avoin alue, on metsänomistajalla lakiin kirjattu velvoite uudistaa metsä eli saada entisen puusukupolven tilalle uusi.

Periaate pohjaa 1800-luvun lopusta olevaan metsälain periaatteeseen ”metsää älköön hävitettäkö” ja on lähtökohta sille, että kun puita kaadetaan, niiden tilalle kasvaa uusia. 

Monelle metsänomistajalle esimerkiksi taimien istutus on tuttua, usein keväälle ja alkukesään ajoittuvaa tekemistä. Esimerkiksi vuonna 2022 Suomen metsiin istutettiin yli 174 miljoonaa taimea.  

 

Jos maanmuokkaus tai taimien istuttaminen ja siementen kylväminen ei itse tehtynä työnä ole mahdollista, palvelun voi järjestää myös Keitele Groupin kautta. Uudistamistyön ulkoistamalla asia tulee hoidettua yhdellä kertaa puukaupan kanssa.  

  1. Muista: Energiapuulla on kuuma markkina

Tilanne energiapuumarkkinoilla on kuumentunut, kun Venäjän tuontihaketta ei tuoda enää maahan. Kotimaiselle energiapuulle on nyt kova kysyntä.

Metsänomistajan kannattaa kysyä puunostajalta, löytyykö kaupan kohteena olevasta metsästä myös energiapuukäyttöön sopivaa puuta, ennen kaikkea rehevistä kuusikoista hakkuutähteenä kertyviä kuusten oksia.

 

  1. Kerro toiveet etukäteen

Puukaupan solmimisen yhteydessä tai ennen puunkorjuun aloittamista metsänomistajan on hyödyllistä kertoa omat toiveensa puunkorjuusta. Keitele Group toimittaa ne edelleen korjuutyötä tekevien koneenkuljettajien työmaaohjeisiin. Näin korjuutyöt sujuvat parhaiten metsänomistajan toiveiden mukaisesti.