Sianlihantuottaja Mika Manni on myös metsämies

Mika Mannin tila sijaitsee Peräseinäjoen Loukossa, tilalla on kasvatettu sikoja vuodesta 1984 alkaen.

 

Peräseinäjoen Loukossa sianlihan tuottaja Mika Manni katselee peltoja, joista tilan sioille korjataan vuoden syötävät. Maisemaa värittää myös isot tuotantorakennukset, tilan koneet ja laitteet.”Sianlihan tuotanto on pääelinkeinomme ja toiseksi on noussut metsätalous, painottaa tilan isäntä Mika Manni.”

Mannin tila ruokkii tilan siat itse tuotetulla rehulla. Märät pellot ovat hidastaneet puintia, nyt otetaan viimeiset viljat talteen.

 

Metsä on toinen tukijalka  

”Metsiä ja metsämaata meille on kertynyt mm. peltokauppojen yhteydessä ja yhteensä ne tarkoittavat keskimääräistä suurempaa metsätilaa. Ajattelen metsien olevan sijoitusomaisuutta, jota on hoidettava hyvin, jos siitä haluaa jonkinmoista tuottoa ja tämähän tarkoittaa, että pitää tuntea omat metsänsä ja niiden tilan.

Toimintatapani on päätehakkuun jälkeen istuttaa taimet heti mahdollisimman nopeasti – jos metsä hakataan kesän aikana, tarkastelen istutusmahdollisuutta jo syksylle. Viimeistään lumien sulettua aloitamme istutustyöt. Osan istutuksista hoitaa jo 13 ja 15 vuotiaat poikani. Käymme myös yhdessä istutuksessa, silloin katkaisemme päivän makkaranpaistolla ja kunnon ruokatauolla. Näin yhdistyvät hyöty ja huvi ja kyllähän tämä näkyy poikien innokkuutena lähteä metsään.

Sama toimintatapa, laittaa asia heti kuntoon, koskee myös ennakkoraivauksia. Mieluiten vähän aikaisemmin kuin myöhään.”

Mannin tilan metsistä osa on peltojen reunoilla, korkealta puimakoneesta Mika Manni tarkastelee metsien tilaa ja vointia.

Metsät jatkuvassa valvonnassa

”Metsät ovat pääasiassa peltojeni vieressä, traktorin pukilta on hyvä laittaa merkille miltä metsät näyttävät ja samalla analysoida omassa mielessään mikä niiden tilanne on. Samaan tilan metsien seurantaan liittyy se, että käyn mahdollisimman usein metsissä kävelyllä ja samalla mietin metsänhoidollisia toimenpiteitä. Pitkälti omin silmin huomaan harvennusten ja lannoituksen tarpeen. Laitan samalla ylös myös päätehakkuukelpoiset palstat, joista kysyn tarjoukset alueen eri toimijoilta”

Mika Manni kertoo: ” Metsämme kasvavat pääasiassa mäntyä ja palstakoot ovat monimuotoisia niin kuin näillä alueilla yleensä. (kuva, Keitele Forest, kuva-arkisto, kuvituskuva)

Tarjouspyynnöt alueen metsäyhtiölle

”Keiteleen kanssa on osunut kauppoja nyt useinkin. Niitä on syntynyt niin harvennuksista kuin uudistushakkuista. Puukauppatiliähän sitä usein katsotaan ja tässä on auttanut Keiteleen katkonta ja monipuoliset tukkimitat, kun rungoista on saatu talteen hyvin tukkia.

Mika Mannin teesit metsänomistajille:

1. Metsää pitää hoitaa aktiivisesti, usein metsä unohdetaan
2. Hyvin hoidettu ja kasvava metsä sitoo hiiltä
3. Kaikki metsänhoitotoimenpiteet aina ajallaan
4. Metsä tuo töitä urakoitsijoille, kuljettajille ja monelle muulle alan ammattilaiselle
5. Kantorahat tuovat tuloja, jotka mahdollistavat asumisen maaseudulla
6. Jos et pysty hoitamaan metsääsi, älä pidä sitä vajaatuottoisena, vaan myy se yksityishenkilölle, joka huolehtii ja hoitaa metsääsi.

7. Metsän paikka on ennemmin perheillä, jotka hoitavat metsiä kuin ulkomaisilla metsärahastoilla tai sijoittajilla.

 

 

Hankintaesimies Sami Hankaniemi hankkii puuta Keiteleen Alajärven sahatehtaalle

Sami Hankaniemi kertoo tehneensä Mikan Mannin kanssa metsäkauppaa vuodesta 2017, jolloin hän aloitti alueen hankintaesimiehenä. ”Mika osaa ja tietää puun hintaan ja metsään liittyvät asiat tarkasti. Aina on asioista sovittu ja päästy kauppoihin. Kyllähän se Keiteleen sahan tulo on hyvä asia alueen metsänomistajille, sillä Alajärven sahatehdas on eteläisen Pohjanmaan suurin ja merkittävin teollinen puunkäyttäjä. Sahan puun käyttö on noin 700 000 m3 mäntytukkia vuodessa, joten metsänomistajat saavat koko hakattavan puumäärän tehokkaasti myyntiin.

Hankintaesimies Sami Hankaniemen hankinta-alue kattaa Alavus, Jalasjärvi, Kauhajoki, Peräseinäjoki ja Töysä -alueet. Sami on hankkinut puuta näiltä alueilta vuodesta 2017 ja on jo monelle alueen metsänomistajista jo hyvin tuttu henkilö. 

Hyvät metsävarat, haastava maasto

Alajärven sahan hankinta-alueilta saadaan hyvää mäntyraaka-ainetta. Yksi Alajärven sahatehtaan tukkien hankinta-alueista sisältää seuraavat alueet: Töysä, Alavus, Peräseinäjoki, Jalasjärvi ja Kauhajoki. Sami hankaniemi toimii tämän alueen hankintaesimiehenä.Hankaniemen mukaan alueen metsät ovat pääasiassa mäntyvaltaisia ja vaihtelevia. Alueen metsistä kaadetut tukit sopivat hyvin sahatehtaan tuotantoon, koska Keiteleen monipuolisilla tukkimitoilla kertyy enemmän tukkia.

Metsänomistus muuttuu

”Metsänomistus on muuttunut vuosien varrella, perinteisten metsänomistajien lisäksi metsää omistavat etämetsänomistajat, siis metsäpalstan omistaja voi asua eri puolilla Suomea, joskus ulkomailla. Toimin tarvittaessa näiden metsänomistajien ”etäpäätteenä”, käyn katsomassa palstan ja ohjeistan mitä pitäisi tehdä. Usein vastauksena on metsänhoidollisia toimenpiteitä, raivausta, harvennuksia ja myös uudistushakkuita.

Koneketjun ollessa hakkuutöissä, otan yhteyttä viereisen palstan omistajaan ja kerron koneketjun olevan palstan vieressä. Yhteydenotto johtaa usein kauppaan, koska hakkuu voidaan aikatauluttaa koneketjulle heti edellisen loputtua.”

Etämetsänomistajan yhteydenpito on usein myös sähköistä. Nykyään monet kaupat hoidetaan Teamsillä ja allekirjoitetaan digitaalisesti.

Keiteleeltä myös metsänuudistuspalvelut

Sami kertoo myös Keiteleen metsäpalveluista: ”Meiltä, Keitele Forestilta saa metsän uudistuspalvelut. Kauttamme järjestyvät äestykset, taimet ja muut uuden metsän kasvuun tarvittavat tuotteet ja palvelut. Metsänuudistuspalvelusta on hyvä kysyä jo metsäkauppojen yhteydessä”

Olemme nyt erityisen kiinnostuneita harvennuksista ja uudistushakkuista.

Kysy tarjous alueesi hankintaesimieheltä!

Hankintaesimies

Sami Hankaniemi

Puh. 040 829 5677

sami.hankaniemi@keitelegroup.fi

Hankinta-alue: Alavus, Jalasjärvi, Kauhajoki, Peräseinäjoki ja Töysä