Oppia metsästä Metsäsäätiön tuella

Suomen Metsäsäätiö rahoittaa koko metsäelinkeinoa edistäviä hankkeita. Tavoitteena on puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen, metsäalan toiminnan turvaaminen sekä alan sosiaalisen ja taloudellisen tutkimuksen teettäminen.

Suomen Metsäsäätiön perustivat vuonna 1995 MTK ry, Metsäteollisuus ry, Metsähallitus, Sahateollisuus ry. Metsäsäätiön taustalla on laajasti koko suomalainen metsäala. Keitele Forest on Sahateollisuus ry:n jäsenenä myös säätiön taustataho.

 – Metsäsäätiön rahoituskohteet ovat puun käyttö ja puurakentaminen, kouluyhteistyö ja nuorisotyö, metsäsertifiointi, tutkimukset ja selvitykset sekä viestintä suurelle yleisölle ja päättäjille, Metsäsäätiön toimitusjohtaja Erno Järvinen esittelee.

– Yksi merkittävimmistä tällä hetkellä rahoitettavista projekteistamme on Metsien Suomi -viestintäkampanja, joka kertoo kaikille suomalaisille metsäalan merkityksestä ja mahdollisuuksista.

Metsaalan opiskelijat kertovat kuinka puun ikä voidaan määrittaa

Toiminta rahoitetaan menekinedistämismaksulla

Metsäsäätiö rahoittaa toimintansa puukauppojen yhteydessä kerättävällä vapaaehtoisella menekinedistämismaksulla.

– Maksu on pystykaupoissa 0,2 ja hankintakaupoissa 0,1 prosenttia puukaupan arvosta, kuitenkin vähintään 8 euroa. Kun metsänomistaja päättää olla mukana, ostaja sitoutuu maksamaan saman summan säätiölle. Maksun voi vähentää metsätalouden verotuksessa, Järvinen kertoo.

Metsänomistajat ja puuta ostavat yritykset ovat vuosien varrella keränneet noin 40 miljoonaa euroa yli 2 100 erilaiseen metsäalaa tukevaan hankkeeseen.

Metsäsäätiö tukee esimerkiksi Yrityskylä Alakoulua Kuopiossa ja myöntää yksittäisille koululuokille kuljetusapurahaa tutustumisretkiin metsäalan kohteisiin.

Vuonna 2019 Metsäsäätiön kuljetusapurahoilla yli 22 000 lasta pääsi tutustumaan metsäalan mahdollisuuksiin. Metsäsäätiö kertoo rahoittamistaan projekteista sekä verkkosivuillaan että sosiaalisen median kanavissa.

– Lapset ja nuoret ovat keskeinen kohderyhmämme. Heille on tärkeä esitellä metsäelinkeinon mahdollisuuksia. Jokaisessa puukaupassa kannattaa maksaa menekinedistämismaksu. Yhden koululuokan metsäretki pystytään rahoittamaan 500 kuutiometrin päätehakkuuleimikon Metsäsäätiömaksulla.

Metsäalan opiskelija nayttää mallia puun pituuden määrittämisestä kepin avulla

Koululaiset perehtyvät maatalous- ja metsäalaan

Yksi Metsäsäätiön tuen saajista on Pohjois-Savossa toimiva Maaseutuammattiin ry, joka edistää uusien yrittäjien ja osaavien ammattilaisten saatavuutta maa- ja metsätalouteen.

Toiminnanjohtaja Niina Mäntyniemi kertoo, että viime vuonna Metsäsäätiön matkatuen avulla noin 500 alueen yläkoululaista ja opettajaa tutustui metsäalaan ja metsätalouteen.

– Esimerkiksi Hatsalan klassillinen koulu sai alan kokemusta ja tietämystä Savon ammattiopiston metsäteemaisilla toimintarasteilla, jossa perehdyttiin muun muassa puun pituuden mittaamiseen ja iän määrittämiseen sekä tutustuttiin metsäkoneisiin ja alan koulutukseen.

– Meillä on hyviä tutustumiskohteita, kuten metsätyömaita, tuotantolaitoksia ja maatiloja. Nyt pandemia-aikana retkiä on voinut järjestää vähemmän ja pienemmille ryhmille.

Maatalous- ja metsäala kaipaa uusia tekijöitä. Yhä useampi alan opintoja suunnitteleva nuori tulee kaupunkiympäristöstä, joten tutustumisretket jo kouluaikana ovat tärkeitä esittelytilaisuuksia.

– Oppilaat ja opettajat ovat olleet retkiin tyytyväisiä ja Metsäsäätiön tuki on retkien järjestelyjen kannalta tärkeä.

kasvien tunnistusrasti