Hankintaesimies Osmo Hyytiäinen Metsänomistajan avuksi

Osmo Hyytiäinen, metsänomistajan avuksi

 

”Toimin Leppävirran, Pieksämäen ja Suonenjoen alueella hankintaesimiehenä. Tämä vuosi on jo toinen vuosi Keitele Forestilla. Aloitin Metsätalousinsinööriksi valmistumisen jälkeen Metsäkeskuksella, tein esimerkiksi kohdennettua maastoinventointia eli tutkittiin maastossa vastaako laserkeilauksen tulokset todellista tilannetta. Sieltä siirryin metsänhoitoyhdistyksen palvelukseen, metsäneuvojaksi.”

 

Urakalla pureutumaan metsäomistajan avuksi

 

”Metsänhoitoyhdistyksen vuodet olivat todella Osmon oppivuodet, sain aloittaa yhteistyön metsänomistajien kanssa. Tutustuin metsätiloihin ja leimikoihin, suunnittelin tiet, ojitukset, hakkuut, puukaupat ja uuden metsän kasvuun tarvittavat työt, taimien tilauksista lannoituksiin. Päällimmäisenä tästä työstä jäi mieleen, että ennen kaikkea tein yhteistyötä metsänomistajien kanssa. Huomasin jo heti alussa, että se on yhteispeliä ja luottamusta puolin ja toisin.

Kokemuksen karttuessa sain vaativampia tehtäviä, metsäasiantuntijasta siirryin tiiminvetäjäksi ja toimin myös työturvallisuusvaltuutettuna sekä luottamusmiehenä ”yhdysmies”.”

Uusi metsä lähtee rivakasti kasvuun heti istutusten jälkeen. Jos ei ole mitään tarvittavaa pakkoa viivästyttää istutusta, on hyvä laittaa taimet maahan heti keväällä hakkuiden jälkeen. Kesällä, hakkuiden jälkeen on myös syksyllä mahdollisuus istuttaa taimet. 

 

Neuvoja, arviointia ja asioiden viemistä eteenpäin, sitä tarvitaan kentällä

”Metsänomistajia on monenlaisia kuten meitä ihmisiäkin. Erityisen tarpeellisia neuvot ja ohjeet ovat olleet juuri heille, jotka ovat perineet metsää tai oma työ tai etäisyys tuo hankaluuksia oman metsän hoitoon. Minulle tulee puheluita, joissa pyydetään käymään asiakkaan metsässä ja tekemään analyysi metsän tilanteesta, hakkuumahdollisuuksista ja metsän uudistamisesta.

Luottamus tuntuu hyvältä ja sen mukaan toimin. Hyvä analyysi johtaa useinkin metsäkauppoihin ja

metsänomistaja on tyytyväinen lopputulokseen.”

 

Hakkuutavat myös keskustelussa

 

”Nyt paljon esillä olevat uudet hakkuutavat, yläharvennus ja jatkuvan kasvatuksen menetelmä kiinnostavat vain osaa metsänomistajista. Hyvä metsänhoito edellyttää, että hakkuutapa valitaan kasvupaikan, puuston iän mukaan ja myös metsänomistajan omien ajatusten ja tarpeiden mukaan. Kaikkiin kohteisiin nämä uudet hakkuutavat eivät sovellu. Monelle metsänomistajalle ne ovat myös ratkaisu, koska metsä säilyttää silloin muotonsa ja hakkuiden jälkeen metsä säilyy edelleen metsänä.”

“Harvennukset mieluummin ajoissa, mutta viimeistään ajallaan. Tämä työ lisää tukkipuun määrää ja painaa metsänomistajan kukkarossa tilipäivänä.” Muistuttaa hankintaesimies Osmo Hyytiäinen.

 

Keitele Forestille hankintaesimieheksi

”Kymmenen Metsähoitoyhdistysvuoden jälkeen avautui paikka Keitele Forestille, ja nyt on menossa jo toinen vuosi hankintaesimiehenä isossa perheyhtiössä. Itse työssä ero ei ole ollut iso, koska molemmissa työ on metsänomistajan auttamista. Ero tulee siitä, että Keitele Forestilla puun tarve tulee pitkälti niiden tilausten pohjalta mitä loppuasiakkaat tilaavat Keiteleen sahatehtailta.

 

Keiteleen monipuolisten tukkimittojen perusta on yhtiölle tulevat asiakastilaukset. Asiakastilausten perusteella, eli sahatavaran, höylättyjen tuotteiden ja liimapuupalkkien tilausten perusteella muodostetaan tietokanta, joka sisältää metsästä hakattavien tukkien määrän ja tarvittavat pituudet. Keitele siis vie suoraan asiakastilausten mitat tukkien mittoihin. Monipuoliset mitat tarkoittavat katkonnassa isompaa tukkisaantoa, koska tukkipuun rungosta voidaan katkoa useita tukki- ja pikkutukkimittoja. Esimerkiksi Japanissa, jonne Keitele vie paljon liimapuuta, palkkien ja pilareitten pituus määrittyy esimerkiksi huonekorkeuden mukaan.”

 

Katkontamittojen merkitys kukkaron paksuuteen

 

”Useinkin asiakas, varsinkin uusi kysyy, että mikä on Keitele Forestin vahvuus, mikä tekee hyvän puukauppatilin?

Katkontamittojen merkitys metsänomistajan kukkarossa korostuu, kun kaupan kohteena olevat puut alkavat olla niin suuria, että ne ovat tukki-, pikkutukki- ja kuitupuun kokoluokkien rajoilla. Puutavaralajien mitat ja laadut puunostajien välillä vaihtelevat sen mukaan, miten puut ostava yritys voi hyödyntää metsänomistajalta ostamansa puun.

Metsänomistajan kannalta on eduksi, kun eri puutavaralajit päätyvät mahdollisimman arvokkaiksi raaka-aineiksi jalostukseen. Puukauppatiliin voi olla tuntuva vaikutus esimerkiksi sillä, että voimme hyödyntää tukeiksi myös pienemmät rungot pikkutukkeina eikä sellupuuna.”

Katkontamittojen merkitys metsänomistajan kukkarossa korostuu, kun kaupan kohteena olevat puut alkavat olla niin suuria, että ne ovat tukki-, pikkutukki- ja kuitupuun kokoluokkien rajoilla.

 

Osmo Hyytiäisen vinkit viidentoista vuoden kokemuksella metsänhoitoon

  1. Käy ainakin kerran vuodessa metsässäsi, huomaa myös mahdolliset puiden tuholaisten jäljet
  2. Istuta taimet heti uudistushakkuun jälkeen
  3. Tee heinintä viipymättä, ja jos heinät hukuttavat taimet, jopa kahtena kolmena vuotena peräkkäin
  4. Raivaa taimikot ajallaan
  5. Samoin harvenna oikeaan aikaan, tarvittaessa käytä hankintaesimiehen apua
  6. Monesti kuusikoissa on boorin puutetta, se näkyy kuusten latvoissa, hoida boorilannoitus kuntoon
  7. Jos et itse ehdi tai metsäsi on kaukana, kysy apua hankintaesimieheltä

 

”Tässä yllä ajatuksia työstäni, joka on ohjannut minut ihmisten ja luonnon pariin. Ota reilusti yhteyttä metsän kasvuun, harvennuksiin ja uudistushakkuisiin liittyvissä tarpeissa. Nyt ostossa harvennukset ja uudistushakkuut. Parhaiten pääset metsäkaupoissa liikkeelle kysymällä tarjouksen leimikostasi. Alla yhteystietoni.”

 

Hankintaesimies

Osmo Hyytiäinen

Puh. 040 193 8320

osmo.hyytiäinen@keitelegroup.fi

Hankinta-alue: Leppävirta, Pieksämäki ja Suonenjoki