Metsän hyvä hoito sitoo hiiltä

Vastuullinen metsänhoito ja puutuotteiden käyttö ovat ympäristötekoja myös ilmaston hyväksi. Kivihiilen, öljyn ja kaasun käytön vähentäminen ratkaisee, kuinka ilmastonmuutos etenee.  

TEKSTIT: HEIKKI HAMUNEN | KUVAT: LUONNONVARAKESKUS, VALMISTAJAT, SAMUEL HOISKO, KEITELE GROUP

Ilmastokeskustelu käy lämpimänä. Suomessa puheet ilmastoasioissa tuntuvat keskittyneen siihen, minkä verran puuta voi maamme metsistä hakata. 

Metsäkadon pysäyttämisellä, metsäpinta-alan lisäämisellä ja kestävän metsätalouden edistämisellä on globaalisti tärkeä rooli, mutta eniten ilmastonmuutoksen vaakakupeissa painavat energiakysymykset, sanoo Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas. 

─ Kivihiilen, öljyn ja kaasun käytön lopettaminen on se, jolla ongelma joko ratkaistaan tai ei ratkaista, Taalas sanoo Paperi ja Puu -lehden haastattelussa.  

Pitkäikäinen puutuote on paras  

Metsänomistaja voi kasvattaa ja myydä puuta jatkossakin, sanoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) johtava tutkija, maatalous- ja metsätieteiden tohtori Lauri Sikanen. 

Yhden ehdon Sikanen kuitenkin asettaa.   

─Kun huolehtii siitä, että metsää hoidetaan ja uutta kasvaa tilalle.  

Hän pitää hyvänä, että Suomessa kukaan ei ole kieltämässä hakkuita kokonaan. Enemmän on kyse siitä, mikä on hakkuiden sopiva määrä.  

─Tärkein viesti on, että metsänomistaja saa hyvällä omallatunnolla korjata puuta ja käyttää metsiään resurssina, Luken johtavana tutkijana Joensuussa työskentelevä Sikanen sanoo.   

Sikanen korostaa erityisesti niiden tuotteiden merkitystä, joissa hiilisisältö säilyy vuosikymmeniä ja jotka korvaavat elinkaarivaikutuksiltaan suuripäästöisempiä tuotteita. Lisäksi toiminnan tulee olla taloudellisesti kannustavaa sekä metsänomistajalle että puuta jalostavalle teollisuudelle.    

─Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteet on suunniteltu kestämään pitkään ja sitomaan hiiltä. On hyvä, että meillä on kilpailukykyisiä yrityksiä, jotka pystyvät valmistamaan pitkäikäisiä tuotteita. 

Luonnonvarakeskuksen (Luke) johtava tutkija, maatalous- ja metsätieteiden tohtori Lauri Sikanen.

 

Lämpöenergiaa 30 000 omakotitalolle

Keitele Groupin johtaja Mikko Kylävainio muistuttaa, että puumateriaali on sellaista, jota voi käyttää uudestaan toiseen käyttökohteeseen vuosikymmenten jälkeenkin.   

─Jos puurunkoinen talo päädytään purkamaan maankäytön muutoksista johtuen ennen talon elinkaaren päättymistä, se voidaan kierrättää ja jalostaa uusiksi puutuotteiksi, esimerkiksi OSB-lastulevyiksi tai bioenergiaksi, Kylävainio sanoo. 

Kylävainio laskee, että Keiteleen valmistamiin pitkäikäisiin puutuotteisiin sitoutunut hiilidioksidimäärä on lähellä 200 000 tonnia vuodessa. 

─Tämä vastaa enemmän kuin miljardin ajokilometrin hiilidioksidipäästöjä normaalilla henkilöautolla. 

Lisäksi puuta jalostettaessa korkeamman jalostusasteen tuotteiksi syntyy uusiutuvaa biopolttoainetta. 

─Vuosittaisen uusiutuvan bioenergian määrä on luokkaa 500-550 000 megawattituntia, jolla lämpenee noin 30.000 omakotitaloa, Kylävainio ynnää. 

Kaikkea ei tiedetä Suomessakaan  

Luken Sikanen muistuttaa, että puunjalostusteollisuus elää globaaleilla markkinoilla. Metsässä kasvavat puut korjataan aina jotakin tarkoitusta varten. 

─Uusiutuville raaka-aineille on kysyntää. Jos puuta ei hakata Suomessa, se hakataan jossakin muualla. Meillä on näkemys, että kansainvälisesti vertailtuna puu käytetään Suomessa tehokkaasti eikä resursseja haaskata.  

Sikanen kuitenkin sanoo, että Suomessakin hiilidioksidin sitoutumista metsään voi vielä parantaa. Hän puhuu ilmastoviisaasta metsänhoidosta. Siinä metsänomistajat voivat optimoida oman metsänsä myönteiset ilmastovaikutukset.  

─Meillä on pitkään ollut käytössä hyvän metsänhoidon suositukset. Nyt tavoitteenamme on, että mahdollisimman lähitulevaisuudessa meillä olisi myös ilmastoviisaan metsänhoidon suositukset, jossa on käytännöllisiä toimintaohjeita. Niiden avulla metsänomistaja tietää, mitä asioita priorisoida, kun haluaa hoitaa metsiään erityisen ilmastoviisaasti. 

Ecotelligent Oy:n 30- ja 40 metriset mastot rakennetaan lähes kokonaan LVL- ja liimapuusta.

*******

Uudet puupohjaiset tuotteet tulevat

Puusta valmistetaan tänä päivänä tuotteita, joita on aiemmin tehty öljystä ja metallista. Kokosimme esimerkkejä mielenkiintoisista tuotteista, joissa puu korvaa öljyä ja terästä.   

Käyttöesineitä komposiitista

Luonnonkuitukomposiitit tekevät tuloaan kodin käyttötavaroihin. Puukuidun ja muovin yhdistelmillä voi korvata perinteistä muovia monissa sovelluksissa kuten kalusteissa ja kuluttajaelektroniikassa. 

Esimerkiksi kodin käyttötavaroita valmistava Orthex lanseerasi viime syksynä biokomposiitista valmistetun keittiövälinesarjan. Puukuidun ja biomuovin avulla uudet tuotteet koostuvat 98-prosenttisesti biomateriaaleista. Uutuudet ovat perinteisten muovituotteiden tavoin konepestäviä ja hygieenisiä, mutta uusi materiaali pienentää tuotteen hiilijalanjälkeä 80 prosenttia perinteiseen muoviin verrattuna. 

Kodin käyttötavaroita valmistava Orthex lanseerasi viime syksynä biokomposiitista valmistetun keittiövälinesarjan.

Puuta teräsmastojen tilalle

Liperiläinen Ecotelligent Oy tarjoaa puurakenteisen vaihtoehdon teräksisille tietoliikennemastoille. Yrityksen 30- ja 40-metriset mastot rakennetaan lähes kokonaan LVL- ja liimapuusta. 

Tietoliikennejätti Deutsche Telekomin tytäryhtiö Magyar Telekom on jo sopinut kymmenen puurakenteisen maston toimituksesta. Ecotelligent kehittää myös puurakenteisia, alle 15-metrisiä 5g-älypylväitä. Älypylväitä asennetaan tulevana kesänä ainakin Saksan Kaiserslauterniin. 

─Haluamme tarjota markkinoille vähähiilisemmän vaihtoehdon. Teleoperaattorit ja tietoliikenneinfran rakentajat ovat valmiita konkretisoimaan ilmastostrategiaansa ja kiinnostuneita vaihtoehdosta teräsmastoille, sanoo yrityksen unkarilaislähtöinen toimitusjohtaja Gyöngyi Mátray

Mátray näkee puurakenteisten tietoliikennemastojen parhaan markkinapotentiaalin Keski-Euroopassa, missä asukkaat toivovat tietoliikennemastojen sulautuvan ympäristöön paremmin kuin nykyiset teräksestä tehdyt mastot.  

Paperikankaasta kasseja ja pakkauksia

Espoolaisen Paptic Oy:n kehittämä, kangasmaiseksi paperiksi kuvattu Paptic-materiaali on herättänyt suurta kiinnostusta Suomessa ja maailmalla. Uudenlainen materiaali yhdistää perinteisten paperin, muovin ja kankaan parhaita puolia. 

Tekstiilinomainen ja taipuisa Paptic on havuselluun pohjautuvana kierrätettävissä, mutta siinä on myös muovin kaltaisia ominaisuuksia. Se kestää vettä ja sitä voi jalostaa pakkauksiksi muovin tavoin esimerkiksi kuumasaumauksen avulla. Materiaali on kuitenkin myös hyvin taipuisaa sekä monikäyttöistä, ja Paptic-kassin voi taitella hyvin pieneen tilaan. Kassien lisäksi materiaalista on tehty pakkauksia korvaamaan verkkokaupan perinteisiä muovipakkauksia.

Paptic Oy:n kehittämä kassi yhdistää perinteisen paperin, muovin ja kankaan parhaita puolia.

Ekologinen suoja salaateille  

Järvikylä-tuotemerkillä tuoreyrttejä ja -salaatteja valmistava Famifarm Oy siirtyy tänä vuonna täysin muovittomiin pakkauksiin. Keväällä yritys lopettaa muoviruukkujen käytön kaikissa salaateissaan ja yrteissään sekä korvaa ne kalkkipohjaisella biohajoavalla ruukulla. 

Loppuvuodesta myös yrttejä ja salaatteja suojaavat pussit vaihdetaan muovittomaksi. Muovittomat uudet pussit tehdään espoolaisen Welmu Internationalin kehittämästä Woodly-materiaalista, jonka pääraaka-aine on havusellu. 

─Muovittoman pussin osalta kehitystyömme on loppusuoralla. Olemme ylpeitä siitä, että voimme toimia edelläkävijöinä aidosti ympäristöystävällisten pakkausten käytössä, sanoo Famifarmin toimitusjohtaja Jukka Pehkonen.

Järvikylä-tuotemerkin tuoreyrtit ja -salaatit ovat jatkossa saatavilla täysin muovittomissa pakkauksissa.

 

*******

MODERNI PUUTALO ON KESTÄVÄ HIILINIELU

Modernit puusta tehdyt omakotitalot ovat Keitele Groupin johtaja Mikko Kylävainion mukaan hyvä esimerkki korkean jalostusasteen puutuotteista, jotka varastoivat hiilidioksidia vuosikymmeniä. 

─Liimapuurunkoisen talon elinikä Japanissa voi olla 80 vuotta, Kylävainio sanoo ja viittaa Keitele Groupin toimittamiin AURORAZAI™- insinööripuutuotteisiin, joista tehdään pilari- ja palkkijärjestelmällä valmistettuja koteja Japanissa. 

Kylävainion mukaan Japanissa rakennetaan lähes puoli miljoonaa omakotitaloa liimapuupalkeista ja –pilareista. Maahan on luotu vakiomittaisiin liimapuupalkkeihin ja pilareihin perustuva rakennustapa, jonka avulla rakennukset kestävät paremmin maanjäristyksiä.

Liimapuuelementit tehdään puristamalla ja liimaamalla yhteen rimamaisia lamelleja tai lautoja. Lopputuloksena syntyvät elementit ovat jäykempiä kuin perinteinen sahatavara, ja niistä voi sahata ja höylätä tarkasti mittansa pitäviä moduuleja. Liimapuu on myös rakennusmateriaalina painoonsa nähden lujempaa raaka-ainetta kuin mikään muu rakennusaine ja hyvä hiilivarasto.

─Yksi liimapuukuutio sitoo yli 700 kiloa hiilidioksidia, Kylävainio sanoo. 

Hiilen sitomiseen liimapuu on edullista myös siksi, että liimapuuta voi tehdä myös lyhyemmistä ja pienemmistä puurungoista. Keitele Groupin liimapuutehdasinvestoinnit 2000-luvulla ovat tietoisesti tähdänneet siihen, että moderneilla laitteilla voi valmistaa pitkäikäisiä tuotteita puutavarasta, joka aiemmin olisi päätynyt sellukattilaan.   

─Investointien ansiosta jatkojalostamme tällä hetkellä jo lähes puolet sahatavarastamme puutuotteiksi, joiden hiiltä sitova vaikutus kestää vuosikymmeniä.

Keitele Groupin AURORAZAI™ -insinöörituotteista tehdään pilari- ja palkkijärjestelmällä valmistettuja koteja Japaniin.