Metsäkirjanpidon tiimi varmistaa puukauppatilitykset ajallaan

 

Metsäkirjanpidon tiimi varmistaa puukauppatilitykset ajallaan

Keitele Groupin talousosastossa toimii erityisesti puunmyyjille tärkeä, neljän henkilön metsäkirjanpidon tiimi, joka muun muassa dokumentoi puukaupat ja tilittää maksut puunmyyjille.

Tiimin rattaat pyörähtävät liikkeelle puukaupan sopimuksen allekirjoituspäivämäärästä.

Tuosta päivämäärästä alkaa hakkuuaika, jonka aikana hakkuut on suoritettava. Ellei hakkuu toteudu aivan lähiaikoina voidaan sopia ennakkomaksusta, joka voidaan maksaa aikaisintaan kuukauden kuluttua puukauppasopimuksen päivämäärästä.

 

– Tiimimme tarkistaa hankintaesimiehiltä tulleet dokumentit, kuten sopimukset, mittaustodistukset, valtakirjat, arvonlisäverot sekä muut mahdolliset verot. Mikäli tarkistettavaa löytyy, tiimistä ollaan yhteydessä hankintaesimieheen tai puunmyyjään. Tämän jälkeen valmiit aineistot, maksatusmääräykset ja suoritukset lähtevät puunmyyjille.

 

Metsäkirjanpitäjä Taina Tukiainen

 

Sähköiset allekirjoitukset ovat nykypäivää ja se helpottaa ja nopeuttaa puukauppaprosessia erityisesti yhteisomistustiloilla. Tänään Keiteleen kanssa voi solmia metsäkaupan tarvittaessa, vaikka omalta kotisohvalta, metsäkirjanpitäjä Taina Tukia kertoo.

 

 

Puukauppatilitykset hakkuiden edistymisen mukaan

Puukaupparahat lähtevät maksuun kun hakkuita on saatu tehtyä. Kesä- ja talvikorjuiden aikataulut voivat vaihdella esimerkiksi kelitilanteen mukaan. Tämä voi aikaistaa tai myöhästyttää suunnitellun korjuuajankohdan, jolloin puukauppamaksujen aikataulu muuttuu. Hankintaesimiehet tietävät parhaiten hakkuiden edistymisen ja ovat linkkinä talousosaston ja asiakkaiden välillä. Mikäli metsänomistajalla on kysyttävää puukauppamaksuista, kannattaa kysymys osoittaa alueen hankintaesimiehelle.

 

Verotustiedot kuntoon

 

Tukia muistuttaa metsänomistajia ja puunmyyjiä siitä, että heidän on syytä hankkia ajoissa perustiedot esimerkiksi verotuksesta ja hakeutua alv-verovelvolliseksi. Näin puukauppojen maksatukset etenevät sujuvasti.

Tiimi huolehtii myös esimerkiksi metsäkone- ja kuljetusyritysten urakointitilien tarkastuksesta ja maksatuksesta. Metsätoimihenkilöt tekevät urakoitsijoiden sähköisesti toimittamien määrätietojen perusteella tilitykset, joiden perusteella maksut lähtevät liikkeelle. Urakoitsijoille toimitetaan maksuista tilitysyhteenvedot.

Talousosasto huolehtii myös Keitele Forestin toimittamien puiden laskutuksesta, oli sitten kyseessä muille metsäyhtiölle toimitettuja kuitupuita tai Keitele Groupin omille laitoksille toimitettuja tukkeja. Tiimi myös ylläpitää asiakastietoja ja päivittää Keitele & Metsä -lehden osoitetiedot.

Maksut hoidetaan täsmällisesti

 

Puukauppa sitoo pääomia, koska puunoston ja tehtaissa sahatuista ja jalostetuista puutuotteista saatavien maksujen aikaväli voi olla pitkä. Keitele Forest maksaa puukauppamaksut ajallaan ja se on yhtiölle suorastaan kunnia-asia. 

– Olemme vakavarainen, yksityisesti omistettu, kotimainen perheyritys, jonka puukauppamaksuissa ei ole ollut koskaan viivästyksiä, Lappalainen sanoo.

 

Vaativaa ja tarkkaa asiakaspalvelutyötä

Keitele Groupin talousosastolla Keiteleellä työskentelee yhteensä 11 henkilöä. Talousosasto hoitaa kaikkien neljän konserniyhtiön kirjanpidon ostolaskuista tilinpäätöksiin sekä noin 500 työntekijän palkkojen laskennan ja muut hallinnolliset tehtävät.

 

Keitele konserniin kuuluu puunhankinnasta vastaava Keitele Forest Oy, sahatavaraa valmistava Keitele Timber Oy, jatkojalosteita valmistava Keitele Wood Products Oy sekä energiayhtiö Keitele Energy Oy. Konserni työllistää eri paikkakunnilla noin 500 työntekijää.

Talouspäällikkö Tuula Lappalainen

Talouspäällikkö Tuula Lappalainen kertoo, että talousosastolta ja sen metsäkirjanpidon tiimiltä vaaditaan ammattitaitoa, tarkkuutta, intoa uuden oppimiseen sekä asiakaspalveluhenkisyyttä.