Keiteleen hankinta-alue laajenee, vastuun ottaa Heidi Olin

Keiteleen hankinta-alue laajenee, mukaan tulevat Polvijärvi ja Heinävesi uusina alueina,  Outokumpu siirtyy myös Heidin hankinta-alueeksi.

Niin se on, vastuun ottaminen työssä lisää velvollisuuksia, mutta se myös antaa enemmän. Heidi Olin, Keitele Forestin hankintaesimies aloitti työuransa vaellusratsastuksien vetäjänä. Ulkopuolisen silmin työ näyttää helpolta ja hauskalta. Pintaa syvemmältä kairaamalla työssä täyttyy monia vaativia vaiheita: vastuun ottamisen lisäksi, onnistumisen tarve, asiakas- ja taloudellinen vastuu sekä järjestely- ja organisointikyky Juuri niitä asioita, joita hyvä hankintaesimies tarvitsee työssä onnistuakseen.

Metsäammattilaisen oppiin

Ratsailta oli Heidin helppo laskeutua edelleen luontoon, tällä kertaa metsäalan ammattilaisen oppiin, joka vei käytännön metsätöihin, varhaisperkaukseen, ennakkoraivauksiin, harvennuksiin ja istutuksiin.

– Isolla metsätilalla, erilaisissa leimikoissa, näki metsän hyvän hoidon merkityksen, metsä kasvoi ja voi hyvin sekä lisäsi hiilinielua.

-Metsässä työtä tehdessä tuli monesti pohdittua miten tärkeä metsä on suomalaisille, ensinnäkin taloudellisessa merkityksessä, virkistäytymispaikkana, marja-apajana, riistan suoja- ja kasvupaikkana. Monelle myös aivan erityisenä rauhan- ja elinvoiman lähteenä.

Metsätalousinsinööriksi

Kiinnostus metsään ja alaan kasvoi niin suureksi, että Heidi haki, pääsi ja valmistui Hämeen ammattikorkeakoulusta Evolla metsätalousinsinööriksi. Nyt käytännön töissä omat ajatukset ovat vain vahvistaneet käsitystä oikeasta valinnasta sanoo Heidi Olin:

– Hienoa huomata miten metsäala on vienyt mennessään ja tuntuu oikealta alalta. Ensin ammattilaisen opissa, sitten opiskelu, työharjoittelut ja hankintaesimiehen vaativa työ.

-Olen viihtynyt työssäni erinomaisesti. Saan tavata lähes jokaisena työpäivänä metsänomistajia ja olla metsässä. Juuri tämä sosiaalinen kanssakäyminen on yksi parhaista puolista tässä työssä ja tutustua luontoon eri puolilla hankinta-aluettani.”

-Tässä työssä on pantava parasta pöytään joka hetki, myös niinä hetkinä jolloin sataa vettä tai vihmoo lunta. Päivääkään en vaihtaisi pois ajattelee Heidi Olin.

 

Heidi on saanut hyvää palautetta työasenteesta asiakkailta, ja vastaa tinkimättömästi perustellen:

-Pyrin tekemään valmistelevat työt kunnolla asiakkaan yhteydenoton jälkeen. Käyn leimikolla, jossa on hyvä puntaroida metsänomistajan kanssa metsänkäsittelyn lisäksi ajourat, kääntö- ja laanipaikat sekä arvioida ennakkoraivauksen tarve. Katsomme yhdessä myös luontokohteet, kuten lähteet, tihkupinnat, purot ja kalliot, lisäksi tarkastelemme säästöpuuryhmien sekä riistatiheikköjen sijainnin, jotta uudistuneen PEFC kriteeristön ehdot täyttyvät. Tarjousta laadittaessa otetaan huomioon metsänomistajan tavoitteet metsänhoidossa sekä annetaan ammattilaisen suositus parhaasta käsittelytavasta.

Moni ei tiedä, että meiltä, Keitele Forestilta, saa metsän uudistuspalvelut. Kauttamme järjestyvät äestykset, taimet ja muut uuden metsän kasvuun tarvittavat tuotteet ja palvelut. Paras tieto tästä palvelusta on hankintaesimiehellä ja siitä on hyvä kysyä jo puukauppatarjousta pyydettäessä, tähdentää Heidi.

Puukauppatiliä kasvattaa erityisesti tukkipuun osuus, joka saadaan hyödynnettyä mahdollisimman hyvin Keiteleen tarkalla katkonnalla. Heidin mukaan tämä ei ole mielipideasia vaan sille on vankat perusteet: Hankintaesimies Heidi Olin vahvistaa, että Keiteleen monipuolisilla tukkimitoilla pystytään tukkiosuus hyödyntämään mahdollisimman tarkasti.

-Pidän tärkeänä kertoa, että tukkimitat perustuvat loppuasiakkaiden, esimerkiksi japanilaisten omakotitalojen pilari- ja palkkipituuksiin. Tilausten perusteella mitat koostetaan tehtaalla ja siirretään sen jälkeen metsäkoneelle, joka optimoi ja katkoo tukit oikean mittaisiksi.

Heidi näkee, että Suomi on erilaisten metsien maa ja jokaiselle metsälle löytyy se oikea hoitotapa:

– Olen kotoisin Eteläisestä Suomesta, siellä metsäalat ovat pienempiä ja pirstaleisia. Mitä pohjoisemmaksi tullaan sitä yhtenäisimmiksi metsät muodostuvat. Käytännön kokemukseni sekä eteläisistä, että pohjoisemmista metsistä antaa hyvää taustatietoa itselleni, mutta erityisesti asiakkailleni. Osaan ehdottaa ja suositella parhaita käytäntöjä asiakkaan eduksi hakkuisiin, harvennuksiin ja metsän uudistamiseen varmentaa Heidi Olin.

 

Olemme nyt erityisen kiinnostuneita havupuuvaltaisista harvennuksista ja uudistushakkuista kesän korjuuseen.

Ota yhteyttä ja kysy tarjous leimikostasi!

 

Hankintaesimies

Heidi Olin

Puh. 040 652 9211

heidi.olin@keitelegroup.fi

Hankinta-alue: Polvijärvi, Outokumpu ja Heinävesi