Alajärven sahan hankinta-alue yltää rannikolle asti

Keitele Forestin Alajärven saha on eteläisen Pohjanmaan suurin ja merkittävin teollinen tukkipuunkäyttäjä. Sahan tuotantokapasiteetti on nyt 320 000 kuutiota vuodessa. Huippumoderni, kilpailukykyinen sahalaitos takaa alueen metsänomistajille tasaisen mäntytukin menekin. 

Keitele Forest -konserni on epävarmasta taloustilanteesta huolimatta suunnitellut vuoden 2023 koko sahatavaratuotannokseen 950 000 kuutiota. Kymmenen vuoden laaja investointiohjelma on kolminkertaistanut konsernin liikevaihdon lähes 400 miljoonaan euroon. 

Tuotantotavoitteisiin liittyen myös Alajärven sahan tukkien vastaanotto- ja lajittelulaitteet sekä tukkikenttä on hiljattain uusittu. Yhteensä noin seitsemän miljoonan euron investointi varmistaa yhä tarkemman ja nopeamman tukkien lajittelun ja lisää sahan tehokkuutta.

Alajärven saha on eteläisen Pohjanmaan suurin ja merkittävin teollinen tukkipuunkäyttäjä. Etelä-Pohjanmaalla on merkittävät mäntytukin hakkuusäästöt, joita alueen metsänomistajat voivat nyt tuoda markkinoille, kun tukkipuun kysyntä Alajärven sahan vuosina 2019-2022 tehtyjen investointien myötä on kasvanut. Merkittävä osa Alajärven sahan tuotannosta jatkojalostetaan liimapuuksi konsernin tuotantolaitoksilla Keiteleellä. Hankinta-alueen laadukas mäntytukki jalostuu kotien ja kauppakeskusten rakennusmateriaaliksi yhtiön päämarkkinalle Japaniin.

Hankinta-alueelle on aloittanut kaksi uutta hankintaesimiestä, jotka varmasti osaltaan laittavat lisää vauhtia puukauppoihin. Uudet esimiehet toimivat osin myös uusilla alueilla eli muun muassa ruotsinkielisellä Pohjanmaalla.

Hankintaesimies Mikko Annalan mukaan näillä seuduilla on hyviä puustoja ja hyvät metsävarat.

Hyvät metsävarat, haastava maasto

Alajärven sahan hankinta-alueilta saadaan hyvää mäntyraaka-ainetta. Yksi tukkien hankinta-alueista on Soini-Ähtäri-Lehtimäki-Kihniö-Virrat-alue, jonka hankintaesimiehenä toimii Mikko Annala.

Annalan mukaan alueen maasto on hyvin vaihtelevaa. Esimerkiksi Virroilla on erittäin reheviä rinnemaita, mutta myös karuja kallioita ja puutonta nevaa. Yhteistä koko seudulle on Suomenselän alueella kasvava hyvä puuraaka-aine.

– Kaiken kaikkiaan näillä seuduilla on hyviä puustoja ja hyvät metsävarat, mutta kohteen maapohjan kantavuus voi muuttua heti sateiden mukaan. Puunkorjuu, sen suunnittelu ja ä tilanteiden ennakointi vaativat kyllä osaamista ja kokemusta, vuodesta 2014 tällä alueella toiminut Annala kertoo.

– Myös useana talvena on ollut aika hankalia korjuukelejä, kun lumen alla voi olla sulaa ja vetistä maata.

Asiakas on edelleen hyvä tavata kasvokkain ja asiakkaamme arvostavat tällaista toimintatapaa.

Kilpailukykyinen kumppani

Annalan hankinta-alueen asiakaskunta on monipuolista. Siihen kuuluu isoja ja pieniä metsätiloja, etämetsänomistajia ja metsäyhtymiä.

– Metsätilakaupat ovat kasvaneet, mikä on tuonut lisää hakkuumahdollisuuksia. Myös rahastot ovat tulleet metsien omistajiksi.

Metsien omistajina on myös henkilöitä, joilla voi olla hyvin vähän kokemusta metsänhoidosta ja puukaupoista. Silloin hankintaesimiehen opastus ja neuvot tulevat erityisen hyvään tarpeeseen ja ovat osa kokonaisvaltaista palvelua asiakkaan parhaaksi.

– Tukkiostomme ovat kilpailukykyisiä. Pyrimme mahdollisimman hyvään katkontaan, ja kunnon kauppaa tehdään myös parruista, Annala mainitsee.

Keitele Forest tarjoaa yhteistyökumppaniensa avulla tarvittaessa myös metsänhoitopalvelua ja hakkuiden jälkitöitä, kuten esimerkiksi mätästyksiä ja taimenistutuksia, sen mukaan, mitä asiakas tarvitsee. Yhtiöllä on hyvät suhteet myös kaikkiin metsänhoitoyhdistyksiin.

Alajärven saha on Pohjanmaan suurin teollinen tukin käyttäjä

Monipuolista asiakaspalvelua

Hankintaesimies Mikko Annala on kotoisin Isostakyröstä ja asuu nyt Ähtärissä. Hän valmistui 2005 metsätalousinsinööriksi ja on siitä lähtien toiminut metsäalalla. Keitele Forestin palvelukseen Annala tuli 2014.

– Jokainen työpäivä tässä työssä on erilainen. Tuo vähän kulunut sanonta pitää täysin paikkansa näissä hommissa ja on yksi työn suurimmista viehätyksistä. Toimistotöiden lisäksi on paljon asiakkaiden tapaamisia ja käyntejä maastossa, toki aika paljon on myös autossa istumista, Annala kuvailee.

– Asiakaskäynnit ovat erittäin tärkeitä ja puukaupat ovat toiminnan kärjessä. Asiakas on hyvä tavata edelleen kasvokkain, ja asiakkaat arvostavat tällaista menettelyä. Leimikosta ja keleistä riippuen voi puun korjuu olla kaksi vuotta puukaupan teosta, joten yhteyttä asiakkaisiin on pidettävä siinä välissäkin.

Annalan perheeseen kuuluvat vaimo ja kolme tytärtä. Annala ei itse omista metsää, mutta suvun metsissä metsänhoito on tullut tutuksi. Vapaa-aikanaan hän harrastaa kalastusta.