Tuotepäällikköä

Keitele Group  on vakavarainen puutuotealan yksityinen yritys, joka jalostaa korkealaatuisesta suomalaisesta tukkiraaka-aineesta asiakaslähtöistä sahatavaraa ja jatkojalosteita. Keitele Groupin liikevaihto tilikaudella 2020 oli 292 miljoonaa euroa. Palveluksessamme on yli 500 puualan ammattilaista.

Uudet Keiteleellä, Kemijärvellä ja Alajärvellä sijaitsevat tuotantolaitoksemme edustavat alan huippua Euroopassa. Tuotamme vuodessa 950 000 m3 sahatavaraa ja 400 000 m3 jatkojalosteita. Liiketoimintamme on vahvalla kasvu-uralla. Tavoitteenamme on tuottaa miljoona kuutiometriä sahatavaraa ja kasvattaa liikevaihtoamme yli 10% vuonna 2021.

Oletko sahatavaran- tai puutuotteiden myynnin ammattilainen, kansainvälisiltä B-to-B markkinoilta kokemusta omaava tuotepäällikkö vai sopivan kaupallisen tai teknisen koulutuksen omaava, positiivisella asenteella varustettu henkilö, joka etsii uusia haasteita työurallaan?

Etsimme Keitele Wood Products Oy:lle:

Tuotepäällikköä

Paikkakunta: Keitele

Työnkuvaus: Tuotepäällikkö toimii myynnin, tilaus-toimitusketjun ja tuotanto-organisaation rajapinnassa.

Tuotepäällikkö yhteensovittaa asiakkaiden tarpeet, tuotantomäärät ja tuotevalikoiman, vastaa asiakastuesta sekä jälkimarkkinoinnista ja osallistuu tuotekehitykseen sekä tuottaa tarvittavaa tietoa myynnin ja tuotannon ohjaamiseksi.

Edellytämme hakijoilta:

  • Positiivista asennetta työntekoon ja edellytyksiä toimia asiakasrajapinnassa
  • Halua saavuttaa asetetut tavoitteet yksilönä ja osana tiimiä
  • Sujuvaa englannin kielen taitoa, myös muu kielitaito katsotaan eduksi
  • Sujuvia IT-taitoja ja kykyä tuottaa ja analysoida tietoa
  • Hyviä vuorovaikutustaitoja

Tuotepäällikön asemapaikka on Keitele, työtehtävien hoitaminen osittain etätöinä on mahdollista.

Hakemukset 26.4.2021 mennessä sähköpostitsemikko.kylavainio@keitelegroup.fi  

Tiedustelut ja lisätiedot: liiketoimintajohtaja Mikko Kylävainio, mikko.kylavainio@keitelegroup.fi  tai p. 040 707 5111