Miksi Keitele Forest?

Miksi kannattaa myydä puuta Keitele Forestille?

Keitele Forest Oy on vakavarainen perheyhtiö, jonka juuret ovat syvällä ympäröivässä hankinta-alueessa. Meille tärkeitä asioita ovat aitous, rehellisyys ja luotettavuus - se mikä luvataan, myös pidetään.

Metsänomistajan kannattaa kiinnittää huomiota yksikköhinnan lisäksi myös puun katkonnassa käytettäviin pituus- ja läpimittaerittelyihin. Keitele Forest Oy:n katkonnassa on käytössä monipuoliset ja metsänomistajan kannalta edulliset pituudet ja läpimitat.

Puunkorjuussa käytetään modernia metsää säästävää korjuutekniikkaa. Tehokkaita ja ympäristöystävällisiä puunkorjuuketjuja käyttävät urakoitsijamme, joilla on vuosien kokemus tukin tarkasta katkonnasta ja hyvästä korjuujäljestä. Metsäosastollamme on käytössä nykyaikaiset puunkorjuun ja -kuljetuksen logistiikkajärjestelmät, jotka lisäävät puunhankinnan tehokkuutta.

Myymällä metsää Keitele Forest Oy:lle varmistat myös paikallisten yrittäjien työllisyyden ja lisäät koko seutukunnan taloudellista hyvinvointia. Vuosittaiset kantorahatulot metsänomistajille ja urakointi- ja kuljetusmaksut yrittäjille Keitele Forest Oy:n hankinnasta ylittävät 30 miljoonaa euroa.

Keitele Forest Oy on sitoutunut metsänomistajalähtöiseen metsien sertifiointiin ja ympäristöasioiden huomioimiseen. Suunnittelemme yhdessä metsänomistajien kanssa hakkuukohteiden rajaukset ja niihin liittyvät monimuotoisuuskysymykset.

Lue lisää käytössämme olevista sertifikaateista.