Lappi Timber

Lappi Timber
– laatutuotteita maailman huipulta

Kemijärvellä sijaitseva Lappi Timber Oy valmistaa pohjoisen havupuusta asiakasmittoihin tehtyä sahatavaraa, höylätavaraa ja mittatarkkaa liimapuuta etupäässä Kaukoidän markkinoille Aurorazai-tuotemerkillä. Tehtaan tarvitsema puuraaka-aine tulee Pohjois-Suomen metsistä, joiden kasvu kiihtyy merkittävästi seuraavien 20 vuoden aikana. Sahaamisen ja liimapuuntuotannon yhdistäminen tuottaa merkittäviä tehokkuus- ja kilpailuetuja. Tehdasalueelle tulee rautatie, hyvät kulkuyhteydet ovatkin korkealaatuisen raaka-aineen lisäksi merkittävä etu Lappi Timberille. Tehtaan kapasiteetti on 150.000m3/ vuoro/ vuosi ja laitos aloittaa toimintansa loppuvuodesta 2014.