Ajankohtaista

Keitele Forest -konsernin tulos 9/2018-8/2019 - kasvu ja investoinnit jatkuvat

TILIKAUDEN 2019 TUNNUSLUVUT

1.9.2018 – 31.8.2019 1.9.2017–31.8.2018
Liikevaihto 268,8 miljoonaa euroa 266 miljoonaa euroa
Liikevoitto 14,0 miljoonaa euroa 22,6 miljoonaa euroa
Liikevoitto 5,2 %  8,4 %
Investoinnit 14,9 miljoonaa euroa 43,3 miljoonaa euroa
Omavaraisuusaste 38,6 %  38,8 %

  

Valtiolle tilitimme, maksoimme veroja 63 miljoonaa euroa.

Elokuussa 2019 päättyneellä tilikaudella markkinatilanne oli haasteellinen. Keitele Forest -konsernin liikevaihto tilikaudella 2018/9 - 2019/8 oli 269 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 5,2 prosenttia. Havusahatavaramarkkinoilla vallinneen ylitarjonnan vuoksi markkinahinnat laskivat voimakkaasti, mikä heikensi kannattavuutta.

Myyntieurojen laskusta huolimatta liikevaihto kasvoi edelliseen tilikauteen verrattuna prosentin kasvaneiden tuotanto- ja toimitusmäärien ansiosta. Merkittäviltä tuotannon sopeuttamistoimilta vältyttiin tilikaudella, Keitele Forest -konserni ei ole koko yhtiön historian aikana irtisanonut tai lomauttanut henkilöstöään. Tilikaudella yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 495 henkilöä. 

INVESTOINNIT

Tilikaudella 2019 Keitele Forest -konsernin investoinnit olivat 14,9 miljoonaa euroa. Investoinnit vuosina 2010-2019 ovat yhteensä 167 miljoonaa euroa. 

Tilikauden aikana aloitettiin investoinnit Keitele Timber Oy:n Keiteleen ja Alajärven sahojen tuotannosta syntyvien biopolttoaineiden jalostamiseksi. Investointien avulla biopolttoaineiden kuljetuskustannukset pienenevät ja niiden lämpöarvo nousee. Investointien arvo on noin 10,0 miljoonaa euroa ja ne valmistuvat vuoden 2020 alussa. Investoinnit vähentävät vuosittain 1600 rekkakuormalla Keitele Forest -konsernin bioenergian kuljetussuoritetta, joka vastaa 450 000 ajokilometriä/vuosi.

Tilikaudella 2019 toteutettiin myös Keitele Wood Products Oy:n Kemijärven tehtaan pellettitehtaan investointi, joka nostaa sivutuotteiden jalostusastetta ja pienentää sivutuotteiden kuljetussuoritetta sekä mahdollistaa bioenergian toimittamisen vientiin.

MARKKINATILANNE & NÄKYMÄT

Sahateollisuuden suhdannehuippu ajoittui edellisen tilikauden lopulle kevääseen 2018, ja päättyneellä tilikaudella on toimittu laskevassa suhdanteessa. Maailmantalouden kasvu heikentyi lukuisten epävarmuutta tuoneiden selkkausten ja kansainvälisten jännitteiden seurauksena. Näistä keskeisiä ovat olleet: USA:n ja Kiinan välinen kauppasota; Brexit, Syyrian ja Jemenin sisällissodat, sekä arabimaailman sisäiset kiistat. 

Keskeisin markkinatilanteeseen vaikuttanut tekijä on ollut tarjonnan merkittävä lisääntyminen Keski-Euroopasta. Vuoden 2017 myrskyt yhdessä kuivuuden ja lämpimien kesien kanssa ovat laukaisseet laajamittaisen kirjanpainajakuoriaisepidemian keväällä 2019. Epidemian seurauksena tehtävät hakkuut Saksassa, Itävallassa, Tsekin tasavallassa ja Puolassa ovat kasvattaneet puun tarjontaa 30% ja tukin hinta siellä on romahtanut. Edullinen raaka-aine on parantanut Keski-Euroopan sahojen kilpailukykyä ja lisännyt tuotantoa. Suomessa tapahtunut raaka-aineen hinnan lasku 2019 ei riittänyt kompensoimaan laskevia sahatavaran ja puutuotteiden myyntihintoja.

Jos Suomen sahateollisuuden kilpailukykyä ei kyetä pikaisesti parantamaan, on uhkana vuosien 2008-2013 kaltainen puun käytön taantuma Suomessa. Ajanjakson aikana jäi Suomessa sahaamatta 10 miljoonaa sahatavarakuutiota, vientituloja menetettiin 2,0 miljardia euroa ja metsänomistajien puunmyyntitulot pienenivät 1,0 miljardia euroa.

Keitele Forest -konsernin mittavat investoinnit ympäristökuormituksen vähentämiseen, ympäristöystävällisen tuontatokapasiteetin lisäykseen ja tuottavuuden kasvuun tähtäävät kilpailukyvyn parantamiseen ja tuotannon lisäämiseen tulevaisuudessa. Puutuotteiden positiivinen tarina ja pitkäkestoisten hiilivarastojen luominen parantavat puun kysyntää tulevina vuosina. Keitele haluaa olla vastuullinen, ratkaisuja tarjoava toimija alalla. Konsernin valmistamien puutuotteiden elinkaari on pitkä, parhaimmillaan yli 100 vuotta. Keitele Forest -konsernin valmistamaan sahatavaraan ja puutuotteisiin sitoutuu vuosittain lähes miljoona tonnia hiilidioksidia.

Lisätietoja: 

Ilkka Kylävainio 
Hallituksen puheenjohtaja 
puhelin 020 7469 200 
matkapuhelin 0400 375 009 
sähköposti ilkka.kylavainio@keitelegroup.fi

  • 23.01.2020