Ajankohtaista

TASAVALLAN PRESIDENTIN KANSAINVÄLISTYMISPALKINTO KEITELE FOREST-KONSERNILLE


Kuvat: Finnvera

Keitele Forest-konsernille on myönnetty Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto vuoden
kasvuyrityksenä. Yhtiön liikevaihto on tuplaantunut viimeisen viiden vuoden aikana mittavien
investointien ansiosta, liikevaihto on noin 270 miljoonaa euroa vuodessa. Keitele Group on viimeisen
kymmenen vuoden aikana investoinut Suomeen yli 200 miljoonaa euroa. Keitele Forest -konserniin
kuuluvat emoyhtiö Keitele Forest Oy, sahatavaraa tuottava Keitele Timber Oy, sekä puutuotteita
valmistava Keitele Wood Products Oy.

Yhtiö on mekaanisen metsäteollisuuden johtava yritys ja yksi suurimmista puutuotteiden valmistajista
Suomessa. Sen menestys nojautuu asiakaslähtöisyyteen, vastuulliseen ja kestävän kehityksen mukaiseen
liiketoimintaan. Keitele Groupin laajamittainen sahatavaran jatkojalostaminen liimapuuksi ja
höylätavaraksi nostaa tuotteiden jalostusarvoa ja mahdollistaa asiakaslähtöisen liiketoimintamallin. Yhtiö
vie puutavaraa ja jatkojalosteita 42 maahan, päämarkkinat ovat Japani, EU-maat ja Pohjois-Afrikka.
Konserni työllistää yli 500 henkilöä Pohjois-Savossa Keiteleellä, Etelä-Pohjanmaalla Alajärvellä ja Lapissa
Kemijärvellä. Keitele Forest-konserni ei ole koskaan lomauttanut tai irtisanonut henkilökuntaansa. Omien
työntekijöidensä lisäksi yhtiö antaa työtä yli 1000 henkilölle metsänhoidossa, sekä puun korjuun ja
kuljetusten alihankkijaverkostossa.

Puu ja sen käyttö ovat ratkaisu ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Puuston määrä Suomen metsissä on
lisääntynyt miljardilla kuutiometrillä viimeisen 50 vuoden aikana. Pysyviksi hiilinieluiksi metsistä ei
kuitenkaan ole, vaan uusiutuva raaka-aine on muutettava asiakaslähtöisellä ja tehokkaalla tavalla pitkän
kierron puutuotteiksi, jotka toimivat hiilivarastoina koko elinkaarensa ajan. Yksi kuutiometri sahatavaraa
varastoi itseensä noin 0,9 tonnia hiilidioksidia. Keitele Groupin vuosittain valmistamiin tuotteisiin
sitoutuneen hiilen määrä vastaa 5 miljardin ajokilometrin hiilidioksidipäästöjä yksityisautoilussa.
Kansainvälistymispalkinnon myöntäminen sahayhtiölle on merkittävä tunnustus suomalaiselle
sahateollisuudelle. Kohdallamme se on myös palkinto lähes 40 vuoden yrittäjyydestä ja kovasta työstä.
Toivomme tämän palkinnon myöntämisen herättävän keskustelua puun käytön lisäämisen positiivisista
ympäristövaikutuksista ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

On suuri kunnia olla ensimmäinen tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon saava puhtaasti
mekaanisen metsäteollisuuden yritys. Haluamme omistaa tämän merkittävän tunnustuksen
asiakkaillemme ja henkilöstöllemme, jotka ovat kaikki antaneet oman merkittävän panoksensa yhtiön
kasvutarinaan. Lisäksi haluamme kiittää metsänomistajia ja yhteistyökumppaneitamme hedelmällisestä
yhteistyöstä.

Lisätietietoa ja haastattelupyynnöt:
hallituksen puheenjohtaja, teollisuusneuvos Ilkka Kylävainio 0400 375009, ilkka.kylavainio@keitelegroup.fi
Puhelinhaastattelut 29.11.2019 klo 15:30 alkaen.

  • 29.11.2019