Ajankohtaista

Investoinneilla kasvua ja kannattavuutta

Keitele Forest -konsernin liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 266 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi erityisesti puunhankinnassa ja sahaliiketoiminnassa. Tehtyjen investointien ansiosta konsernin tuottavuus parani ja tulos kohentui, vaikka raaka-aineen hinta nousi tuotteiden myyntihintoja nopeammin. Mittavista investoinneista huolimatta konsernin omavaraisuusaste nousi 38,8 %:iin.
 

TUNNUSLUVUT

1.9.2017 – 31.8.2018  1.9.2016–31.8.2017
Liikevaihto 266 miljoonaa euroa 237 miljoonaa euroa
Liikevoitto 22,6 miljoonaa euroa 19,1 miljoonaa euroa
Liikevoitto 8,4 %  8,1 %
Henkilöstö keskimäärin 499 henkilöä  459 henkilöä
Omavaraisuusaste 38,8 %  37,6 %

  

Tilivuoden aikana toimitettiin sahatavaraa 786.108 kuutiometriä (+7,2 %), vaikka Alajärven saha oli investointiseisakissa useita kuukausia. Konsernin sahatavaran ja puutuotteiden myynnistä yli 80 % tuli Euroopan ulkopuolisilta markkinoilta, Aasiasta, Pohjois-Afrikasta ja Lähi-Idästä. Viennin osuus oli yli 93 %.

Tilikaudella 2018 Keitele Forest -konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 43,3 miljoonaa euroa. Keitele Timber Oy:n Alajärven sahalaitoksen 38 miljoonan euron investointi valmistui elokuulla 2018. Investoinnin ansiosta konsernin tuottavuus parantuu ja sahatavaran tuotantokapasiteetti nousee 200.000 kuutiometrillä. Keitele Timber Oy:n sahauskapasiteetti Keiteleellä, Kemijärvellä ja Alajärvellä on yhteensä yli miljoona kuutiometriä vuodessa. Keitele Wood Products Oy investoi päättyneellä tilikaudella puutuotteiden ja liimapuun tuotantokapasiteettiin. Investoinnit mahdollistavat asiakaslähtöisen tuotannon kasvun ja kilpailukyvyn tulevaisuudessa.

Investoinnit vuosina 2014-2018 yhteensä 122,1 miljoonaa euroa.

MARKKINATILANNE & NÄKYMÄT

Suhdannehuipusta huolimatta sahateollisuuden tuotanto Suomessa jää 12 miljoonan kuutiometrin tasolle. Viennin osuus tuotannosta on noin 9 miljoonaa kuutiometriä, kotimarkkinan kulutus on säilynyt ennallaan.

Puutuotteiden kysyntä uusiutuvana, ekologisena rakennusmateriaalina on lisääntynyt maailmalla. Sahavaran kysynnän kasvu suuntautuu kuitenkin alemman laadun ja hintatason tuotteisiin kehittyvillä markkinoilla ja puupohjaisissa pakkauksissa. Maailmantalouden kasvun hiipuessa sahatavaran kulutuksen kasvu hidastuu myös Kiinan ja kehittyvän Aasian markkinoilla. Korkea tukin hinta luo haasteita suomalaiselle sahateollisuudelle markkinaosuuden puolustamisessa.

Keitele Forest -konsernin investoinnit sahatavaratuotannon ja puutuotteiden valmistuksen tuottavuuden parantamiseen ja laaduntuottokykyyn mahdollistavat heikkenevästä suhdanteesta huolimatta tuotannon kasvattamisen ja turvaavat kilpailukyvyn. Uskomme myös jalostettujen puutuotteiden kysynnän kasvuun rakentamisen ratkaisuissa laatuvaatimusten noustessa ja yleisen ympäristötietoisuuden lisääntyessä. Puu on ekologisin rakennusmateriaali, joka tarjoaa myös laadukkaan sisäilman rakennuksiin ja sitoo hiilidioksidia erittäin pitkäkestoisesti.

Lisätietoja: 

Ilkka Kylävainio 
Hallituksen puheenjohtaja 
puhelin 020 7469 200 
matkapuhelin 0400 375 009 
sähköposti ilkka.kylavainio@keitelegroup.fi

  • 22.01.2019