Ajankohtaista

Keitele Group laajentaa sahausliiketoimintaansa Alajärvelle

Keitele Timber Oy ostaa Myllyahon saha Oy:n konkurssipesältä maa-alueet, rakennukset ja irtaimiston

Tavoitteena on aloittaa toiminta Alajärven Kurejoella sijaitsevalla tehdasalueella joulukuussa 2013. Alajärven sahan tuotannoksi suunnitellaan tulevalle vuodelle 100.000m3 etupäässä mäntysahatavaraa, jota jalostetaan puutuotteiksi Keitele Groupin jalostusyksiköissä Keiteleellä. Aikaisempien vuosien mittavat investoinnit jatkojalostukseen Keiteleellä mahdollistavat sahausliiketoiminnan laajentamisen Alajärvelle. Alajärvelle 2008 uusittu sahalinja luo pohjan tehokkaalle perustuotannolle ja tuotantoa on tarkoitus kehittää investoimalla tulevina vuosina. Myös jatkojalostuksen mahdollisuuksia Alajärvellä selvitetään.

Tuotannontekijät ja markkinat kunnossa

Etelä-Pohjanmaan puunkäyttö on viime vuosina ollut laskussa ja metsiin on jäänyt paljon hyödyntämätöntä hakkuupotentiaalia. Metsänomistajilla on nyt mahdollisuus tuoda puuta aktiivisesti markkinoille paikallisen sahan tarpeisiin. Alajärvellä on lisäksi tarjolla osaavaa puunjalostuksen tarpeisiin soveltuvaa työvoimaa riittävästi. Suomenselän alue tarjoaa runsaasti sahauskelpoista mäntyraaka-ainetta, jonka markkinat ovat suurelta osin kehittyvillä markkinoilla Pohjois-Afrikassa, Lähi-Idässä ja Kauko-Idässä. Iso osa sahan tuotannosta jalostetaan korkealaatuisiksi puutuotteiksi Keiteleen jalostusyksiköissä. Kehittyvien markkinoiden vahvempi talouskasvu, kasvava väestö ja mittavat valtiolliset asunnontuotantoprojektit luovat kysyntää myös perussahatavaralle.

Puunhankinnasta synergiaetuja

Keiteleeltä on Alajärvelle matkaa vain 150 kilometriä ja olemassa olevaa puunhankinta-aluetta tullaan laajentamaan Etelä-Pohjanmaalle Suomenselän alueelle. Keitele Groupin laajennettu hankinta-alue muodostaa yhtenäisen alueen Väli-Suomessa ja sahalaitosten sijainti mahdollistaa puuvirtojen optimoinnin ja mahdollistaa korkealaatuisen tukkiraaka-aineen saatavuuden läheltä tuotantolaitoksia. Tavoitteena on ostaa 1,2 miljoonaa kuutiometriä puuta vuonna 2014.

Lisätiedot hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylävainio, p 020 7469200 tai ilkka.kylavainio@keitelegroup.fi

  • 28.11.2013