Talousmetsää. Puukauppa alkaa maksuttomalla metsäkäynnillä.

Hankintaesimies Kati Nieminen, metsässä kuin kotonaan

Luontoon liittyvä ala kiinnosti Katia jo lukioaikana. Vaikka kotona ei ollut perinteitä metsätaloudessa, päättyi Katin paini biologian ja metsään liittyvän alan välillä metsäluonnon voittoon. 

Ovet avautuivat Mikkelin ammattikorkeakouluun Nikkarilaan, josta neljän ja puolen vuoden aherruksen jälkeen valmistui asiasta innostunut metsätalousinsinööri.

– Opiskeluun kuului silloin pitkät harjoittelujaksot, yhdeksän kuukauden käytännön harjoittelu ja puolen vuoden toimihenkilöharjoittelun.

– Opiskeluaikana opiskelijoista suurin osa oli poikia, nykyään tilanne lienee aika lailla tasan. Valmistuin suoraan lama-aikaan, silloin puhuttiin, että metsäala on auringonlaskun ala. Silloin ei Suomi elänyt metsästä, Nokia oli nousussa ja ITC oli tulevaisuuden suunta. 

-Ensimmäinen työpaikkani löytyi Metsäkeskukselta, jossa olin ollut harjoittelemassa. Metsälain muutos vuonna 1997 edellytti metsäkeskukselta metsälain elinympäristöjen kartoitusta (METE) yksityismetsistä. Kartoitushan perustui malliin, jossa ennakkopuusto- ja karttatiedon pohjalta valittiin kohteet ja käytiin tarkistamassa maastossa kohteet. Jo tässä työssä ymmärsin, miten tärkeää on huolehtia ennakkotiedottamisesta ja suhteiden hoitamisesta metsänomistajiin. 

Lisää oppia Metsäkeskuksella

-jatkoin Metsäkeskuksella mutta eri tehtävässä, laadin mm. tilakohtaisia metsätaloussuunnitelmia. Tässäkin työssä sain tutustua metsänomistajiin ja huomioida heidän henkilökohtaiset tavoitteensa ja toiveensa omassa metsätaloudessaan.

Keski-Suomen metsänhoitoyhdistykselle monipuolisiin töihin

-Keski-Suomen metsänhoitoyhdistyksellä olin kahdeksan vuotta alueneuvojana. Työ sisälsi mm. jäsenistön palvelua, metsänhoitopalvelujen myyntiä, puukauppapalveluja ja  kemerahankkeita.

Keitele Forestille hankintaesimieheksi

-Metsänhoitoyhdistyksen aikana tein Keiteleen kanssa kauppaa, silloinen hankintaesimies kertoi halustaan jäädä eläkkeelle. Soitin Keiteleelle kiinnostuksesta pestiä kohtaan ja tulin sitä kautta taloon töihin. 

-Olen ollut nyt kahdeksan vuotta Keiteleellä. Työ on Itsenäistä ja melko vapaata työtä, mutta samalla vastuullista. Hoidan hankinta-alueellani oston, korjuun ja kuljetuksen. Tässä on hyvä antaa kiitosta hyville yhteistyökumppaneille, jotka osaltaan tekevät työstäni sujuvaa. Hakkuukumppani on ähtäriläinen Jykylä&pojat ja kuljetuksista vastaa Karlog Uuraisilta. Yhdessä teemme sitä laatua mitä haluan yhtiömme tarjoavan asiakkaille: Aina olisi hyvä hakkuujälki ja metsänomistajan toiveita otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaisesti.

Parhaan kiitoksen työstäni saan, kun metsänomistaja on tyytyväinen ja kaikki on mennyt nappiin.

 Mottoni: tehdään laatua, pahassa paikassa soita aina ja edetään tilanteen mukaan.

Siitä tulee hyvä juttu.

Hankintaesimies Kati Nieminen